Maria Zofia Brodzka

Polacy w Kanadzie marz 12, 2012 at 2:13 am

Maria Zofia Brodzka

Znana polonijna działaczka społeczna z Toronto, prawnik i statystyk.

Maria Brodzka

Była jednym z czworga dzieci w warszawskiej rodzinie Wandy i Adama Gwiazdoniów, ale urodziła się 19 grudnia 1919 roku w Wasylkowcach. Gdy wybuchła II wojna światowa, kończyła III rok prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Do 1944 roku zatrudniona była w wydziale prawnym firmy Philips i w Warszawskim Towarzystwie Akceptacyjnym.

W czasie Powstania Warszawskiego – żołnierz AK. Pod pseudonimem Sosna pełniła funkcję komendantki łączniczek i sanitariuszek w oddziale Chrobry I. Ranna w głowę, odznaczona Krzyżem Walecznych przez gen. Bora-Komorowskiego. Po upadku powstania, więziona kolejno w obozach

Maria Brodzka, pseud. "Sosna" w Powstaniu Warszawskim

jenieckich Lansdorf, Mulberg i Oberlangen, aż w końcu uwolniona przez I Dywizję gen. Maczka i przewieziona do Wielkiej Brytanii. Zweryfikowana w Stowarzyszeniu AK w Londynie w stopniu porucznika, wstąpiła do Polskiej Lotniczej Służby Kobiet. W tym czasie poznała swego męża (wybitny torontoński działacz społeczny Stanisław Brodzki, dziś 92-letni) i urodziła syna, Marka.

Do Kanady Brodzcy przybyli w roku 1952, osiadając w Toronto. Zofia podjęła studia w Ryerson Institute i uzyskała pracę jako statystyk w firmie Simpson, a także Simpson-Sears. W 1964 roku została powołana przez ministra oświaty na członka Board of Governors w George Brown Community Colege (do 1971).

Maria Brodzka niezwykle intensywnie poświęcała się pracy społecznej na rzecz wielu polonijnych organizacji. Napierw w szkole polskiej im. Adama Mickiewicza, później jako administrator tygodnika Głos Polski-Gazeta Polska (1958-68) oraz członek Zarządu Głównego Kongresu Polonii Kanadyjskiej.  Od 1968 była przewodniczącą Komisji Etnicznej i długoletnim redaktorem “Biuletynu KPK”. Była również współzałożycielem i wieloletnim dyrektorem Ethnic Press Association of Ontario.

Powierzono jej funkcję sekretarza konferencji “Polonia 75” w Waszyngtonie oraz Zjazdu Polonii “Polonia 78 – Polonia Jutra” w Toronto. Przez wiele lat była sekretarzem i kuratorem Fundacji Adama Mickiewicza, a także sekretarzem i członkiem  Zarządu Koła Stowarzyszenia Lotników Polskich – Skrzydło 430 Warszawa.

Związana ze Związkiem Narodowym Polskim, Brodzka od 1981 roku pełniła funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego i członka Dyrekcji Prasowej Głosu Polskiego. W 1983 roku podjęła się opracowania książkowego wydania “Historii ZNP w Kanadzie”. Była współzałożycielką Copernicus Lodge, a od 1990 wchodziła w skład jej Rady Dyrektorów. W tym najbardziej znanym polskim domu seniora przyszło jej spędzić ostatnie lata życia.

Prywatnie interesowała się historią i literaturą.

Uhonorowana licznymi wyróżnieniami społecznymi. Zmarła 22 lutego 2012 roku.