Zmiany w ubezpieczeniach samochodowych (po 2010)

Poradnik kwie 5, 2012 at 10:24 pm

Zapłacisz więcej, otrzymasz mniej

zz insurance3Od września 2010 obowiązują przepisy regulujące zasady ubezpieczania pojazdów mechanicznych, które obowiązują miliony ontaryjskich kierowców z chwilą odnawiania przez nich polisy ubezpieczeniowej.

Krytycy nowych przepisów, wprowadzonych przez rząd liberalny twierdzili, że generalnie zmiany nie są korzystne dla ubezpieczonych. Wśród wielu nowości najbardziej kluczową (w przypadku standardowej polisy) była redukcja świadczeń medycznych i rehabilitacyjnych aż o 50% – ze 100 do 50 tysięcy dolarów, i proporcjonalne obniżenie świadczeń na opiekę (attendant care benefits) z 72 do 36 tysięcy dol.

Ponadto, niekorzystnej zmianie uległa wysokość świadczeń z tytułu utraty dochodów (Income replacement coverage). Dotychczas standardowa polisa gwarantowała zwrot na poziomie 80% dochodów brutto. W 2010 roku spadła do 70%, przy czym tygodniowa wypłata nie może przekraczać 400 dol.

zz insura2Rekompensata wydatków poniesionych z tytułu utrzymania domu i opiekuna (Housekeeping expenses and caregiver benefits) dostępna była początkowo dla wszystkich ofiar wypadków. Od 5 lat dotyczy wyłącznie tych poszkodowanych, których dotknęły tzw. catastrophic injuries czyli takich, którzy doznali poważnych urazów i obrażeń, pociągających za sobą długotrwałe skutki i wymagają stałego nadzoru lub pomocy medycznej.

Jednakże posiadacze polis mogą dokupić dodatkowe poziomy świadczeń na podobnej zasadzie jak np. wówczas, kiedy poprzez płacenie wyższych składek obniżano poziom wkładu własnego (deductible level). Jak stwierdziło ministerstwo finansów: – Oferowanie konsumentom prawa wyboru jest zawsze optymalnym rozwiązaniem, zwłaszcza jeśli umożliwia to powstrzymanie wzrostu kosztów polisy. Te zmiany pozwolą konsumentom zadecydować co leży w ich interesie i za co chcą płacić. Prawo wyboru jest zawsze korzystne gdy musimy wydawać pieniądze.

zz insura 5Nie zgadza się z tą opinią prof. Eric Knutsen z Queen’s University, specjalista z zakresu prawa i regulacji ubezpieczeniowych. Zdaniem Knutsena, nowe zmiany uczyniły niedobry system jeszcze gorszym, ponieważ nadmiernie go skomplikowały: - Rzadko kto do końca rozumie złożoności swej polisy ubezpieczeniowej, jej opcji i co właściwie z nich wynika. Tym bardziej nie zrozumie konsekwencji wprowadzanych zmian. System ubezpieczeń samochodowych był zmieniany na życzenie branży tak wiele razy, że i rząd i użytkownicy przestają się w nim orientować. Jest tak skomplikowany, że musimy reformować reformy, które były reformowane przez poprzednie reformy…

Zdaniem ustawodawców, wprowadzane przez rząd przepisy powstały w celu ograniczenia rosnących stawek ubezpieczeniowych. Jednak opozycja podkreśla, że w ich rezultacie konsument otrzymuje znacznie skromniejsze świadczenia, a i tak nie będzie w stanie odczuć jakielkolwiek zmiany w niższych kosztach polisy.

zz insurance6Przy okazji warto pamiętać o tym, że w niektórych firmach ubezpieczeniowych pojedynczy mandat nie ma wpływu na cenę, w innych może spowodować utratę pewnych obniżek. Mandat za przekroczenie prędkości o 15 km/h bez zabranych punktów jest tak samo traktowany jak każdy inny z kategorii drobnych wykroczeń drogowych. W dalszym ciągu podstawowe czynniki wpływające na cenę polisy to długość posiadania przez kierowcę prawa jazdy, kolizje w których kierowca został uznany winnym spowodowania wypadku oraz ilość i waga wykroczeń drogowych.

Rodzaj samochodu to kolejny czynnik. Wbrew pozorom nie zawsze na drogie samochody jest wyższe ubezpieczenie, często małe tańsze samochody mogą mieć wyższą składkę.

Cena polisy naliczana jest także według kodu pocztowego miejsca garażowania samochodu. Rejony poza GTA mają znacznie niższe ceny. W ostatnim czasie niektóre firmy znacznie podniosły ceny w Brampton, motywując to dużą ilością odszkodowań.

Według Insurance Bureau of Canada prywatne firmy w sektorze ubezpieczeń samochodowych w Ontario poniosły poważne straty rzędu ponad miliarda dolarów przed wprowadzonymi zmianami i te straty wciąż rosną, więc ubezpieczalnie najchętniej ratują się podwyżką cen polis. Jednak w opinii tego samego biura, nawet cięcia świadczeń w podstawowych polisach nie zmienią faktu, że prowincja Ontario nadal posiada najbardziej korzystne ubezpieczenia w całej Kanadzie.

Valdi Insiurek