Pięciuset wybrańców

Poradnik Series kwie 19, 2012 at 9:00 pm

 

Janusz Puźniak

Janusz Puźniak

Doradza mec. Janusz Puźniak

- Polska dołączyła właśnie do grona 32 krajów, z którymi Kanada ma umowę dotyczącą wymiany młodych obywateli. Z myślą o kim zawarto The Youth Mobility Agreement czyli Umowę o Wspieraniu Mobilności Młodych Obywateli?

- Według założeń umowa ma pomagać młodym ludziom – w wieku 18-35 lat – w uzupełnianiu ich wykształcenia, zdobywaniu doświadczenia zawodowego, a także pogłębianiu znajomości języków, kultury i wiedzy o społeczeństwie drugiego państwa. Wprawdzie skorzystać z niej może zaledwie pięćset osób w skali rocznej, ale i tak stanowi to spory krok w stosunkach Kanady z Polską, kolejny pozytywny krok po zniesieniu obowiązku wizowego.

- Przyzna Pan, że 500 osób to raczej skromna liczba.

- Skromna i nie skromna. To jednak jest potencjalne 500 osób, które może penetrować kanadyjski rynek pracy. To jest też co najmniej 500 nowych interesantów do obsłużenia dla Ambasady Kanadyjskiej w Warszawie.

zz puzniak2

- Załóżmy, że taki interesant jest młody czyli nie ma więcej niż 35 lat. Czy to wystarczy, żeby się zakwalifikować na ten program?

- Niezupełnie. Istnieją tu trzy oddzielne programy kwalifikujące. Pierwszy dotyczy profesjonalistów czyli fachowców w danym zawodzie. Drugi – stażystów. A trzeci – ludzi przybywających na roczne “wakacje” z zamiarem zwiedzenia Kanady utrzymując się z pracy zarobkowej. Te wszystkie programy są standardowe, Kanada utrzymuje je z ponad 20 krajami na świecie.

- Idźmy po kolei. Kogo dotyczy pierwszy program?

- Kategoria “Professional Development” dotyczy fachowców, którzy mają już jakiekolwiek doświadczenie zawodowe w Polsce, ale pragneliby je rozszerzyć w Kanadzie, ponieważ znaleźli tu pracodawcę, który dał im czasową ofertę pracy. Jest to często jedyna furtka dla tych, którym wcześniej Kanada odmówiła pozwolenia na pracę. Ten program gwarantuje zakwalifikowanym osobom pozwolenie na pracę na okres roku, ale trzeba pamiętać, że to pozwolenie nie daje żadnych punktów imigracyjnych czyli nie przysłuży się w procesie ewentualnego starania się o pobyt stały.

The Young Ecological Graffiti Artists project worked with 200 yo- Kolejna kategoria dotyczy studentów?

- Generalnie “Intership/On-the-Job Training” to program dla ludzi studiujących, którzy mają szansę podjąć roczną praktykę w pracy związanej z kierunkiem ich studiów. Tu również trzeba udowodnić zainteresowanie konkretnego pracodawcy, który wprawdzie nie musi złożyć oferty pracy ale zapewnia płatny staż (Intership Position).

- Trzecia propozycja, naluźniej określona – może dotyczyć prawie każdego, coś w rodzaju zalegalizowanych “saksów”.

- Program “Working Holiday” pomyślany jest dla osób, które niekoniecznie są profesjonalistami i wcale nie muszą studiować. Nie muszą mieć oferty pracy ze strony kanadyjskiej przed złożeniem podania w Ambasadzie Kanadyjskiej w Warszawie. Mogą podróżować, zwiedzać Kanadę, a jednocześnie podejmować pracę zarobkową, aby pokrywać koszty pobytu.

- Wygląda na to że tu można zakwalifikować każdego, kto spełnia kryterium wiekowe.

- W odróżnieniu od wymienionych wcześniej kategorii, w tym ostatnim przypadku przepisy wprowadzają dodatkowy wymóg zabezpieczenia finansowego ze strony kandydata. Aczkolwiek we wszystkich trzech programach Kanadyjczycy chcą być pewni, że obywatel polski ma wystarczającą sumę pieniędzy na wykupienie sobie ubezpieczenia zdrowotnego i biletu lotniczego na powrot do Polski to w przypadku programu “Working Holiday” wymóg finansowy jest dodatkowo zwiększony o potrzebę posiadania oszczędności w wysokości odpowiadającej sumie 2.500 dolarów kanadyjskich. Suma ta ma w teorii pozwolić kandydatowi pokryć koszty pierwszych trzech miesięcy pobytu w Kanadzie w przypadku gdyby nie mógł od razu znaleźć pracy. Znając przedsiębiorczość i uzdolnienia naszych rodaków obawa, że nie znajdą oni pracy w takim okresie czasu wydaje się bardzo mało prawdopodobna.

A zatem w każdej z trzech kategorii należy przedstawić urzędnikowi w Ambasadzie Kanadyjskiej w Warszawie wyciąg z konta nie tylko w celu udowodnienia, że ma się pieniądze na wykupienie ubezpieczenia i biletu lotniczego na powrót lecz również, aby urzędnik Ambasady mógł przeanalizować strukturę wydatków kandydata. Teoretycznie, jeśli zobaczy, że przez ostatnie 2 miesiące kandydat dokonywał transakcji w granicach 50-200 złotych, a dwa dni temu na koncie pojawiło mu się 6 tysięcy złotych, może nie zaaprobować  podania. Może, ale nie musi.

zz puzniak5- Powiedzmy, że to kryterium spełniamy. Czy Ambasada w Warszawie może jeszcze czymś zaskoczyć?

- Wymagane jest świadectwo niekaralności z Polski. Dodatkowo, jeżeli  ktoś mieszkał kiedykolwiek po osiągnieciu pełnoletniości poza Polską (przez pół roku lub dłużej), musi dodatkowo dostarczyć podobny dokument z każdego kraju, w którym mieszkał. Na przykład, jeżeli przebywał ponad 6 miesięcy w Stanach Zjednoczonych – FBI Clearence, ponad 6 miesięcy w Irlandii, zaświadczenie z Garda Siochana, itp. Za złożenie w każdej kategorii podania pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 150 dol., która jest zwracana w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku lub jeżeli kandydat zrezygnuje zanim Ambasada wyda mu pozytywną decyzję. Do wypełniania formularzy i przygotowania dokumentacji trzeba się skrupulatnie przyłożyć. Warto wiedzieć na przykład, że kandydaci nie mogą planować wyjazdu wraz z dzieckiem lub inną osobą pozostającą na ich utrzymaniu. Trzeba również upewnić się, że pracodawca lub instytucja oferująca staż przygotuje odpowiednio sformulowaną ofertę.

- Czy można skorzystać dwa razy z tego nowego programu?

- Tak, ale kandydat musi powrócić do Polski i odczekać przynajmniej pół roku zanim może ponownie z niego skorzystać. Może jednak złożyć podanie jedynie na program inny niż ten, z którego korzystał poprzednio. Maksimum możliwości skorzystania z nowego programu jest okres dwóch lat.

- Jak długo trwa rozpatrywanie wniosku?

- Teoretycznie Ambasada Kanadyjska w Warszawie zobowiązuje się do podejmowania decyzji w ciągu 4 tygodni, ale jedna z moich klientek złożyła aplikację w Warszawie na podstawie Youth Mobility Agreement w piątek ub. tygodnia, a w poniedziałek już otrzymała aprobatę.

 - I co się dalej dzieje?

- Wtedy taka osoba idzie np. do “Warty” kupić ubezpieczenie, kupuje bilet lotniczy, bierze urlop lub zwalnia się z pracy, wsiada w samolot i po wylądowaniu na lotnisku w Kanadzie otrzymuje pozwolenie na pracę.

- W takim razie będzimy namiawiać rodaków z Polski, aby nie zaprzepaścili szansy na przyjazd powiązany z podjęciem legalnej pracy. Dziękuję za rozmowę.

Z mecenasem Januszem Puźniakiem

rozmawiał Tomasz Piwowarek

Podanie można ściągnąć TUTAJ