Zasiłek na Dzieci (Ontario Child Benefit)

Poradnik Series maj 7, 2012 at 3:02 am

Ontaryjski Zasiłek na Dzieci (Ontario Child Benefit) to prowincyjny program pomocy
dla rodzin o niskich dochodach na utrzymanie dzieci.

Ktokolwiek ma dzieci, a dochody jego rodziny są niskie, może kwalifikować się na otrzymywanie tego zasiłku. Obecnie otrzymuje go każdego miesiąca około 465 tysięcy ontaryjskich rodzin z liczbą 960 tysięcy dzieci. W lipcu bieżącego roku nastąpiło prawie podwójne podwyższenie kwot wypłacanych zasiłków.

 W zależności od dochodów rodziny można spełniać warunki przyznania Ontaryjskiego Zasiłku na Dzieci, jeżeli: • masz dziecko poniżej 18 lat, • jesteś mieszkańcem Ontario, • złożyłeś zeznanie podatkowe oraz złożył je twój małżonek (względnie konkubin), • jesteś zarejestrowany na otrzymywanie Kanadyjskiego Zasiłku Podatkowego na Dzieci (Canada Child Tax Benefit). Nie jest wymagane składanie podania o przyznanie Ontaryjskiego Zasiłku na Dzieci. Jeśli złożyłaś swoje roczne zeznanie podatkowe oraz jeśli złożył je twój małżonek/konkubin, twoje warunki zostaną rozpatrzone automatycznie.  Dochody zadeklarowane w zeznaniu podatkowym będą podstawą do obliczenia otrzymanej sumy. Będziesz również musiała być zarejestrowana na otrzymywanie federalnego Kanadyjskiego Zasiłku Podatkowego na Dzieci. Po spełnieniu warunków przyznania zasiłku, kwota jaką będziesz otrzymywać, zostanie ustalona na podstawie liczby twoich dzieci poniżej 18 lat oraz dochodu netto twojej rodziny, jaki został oszacowany przez Kanadyjski Urząd Podatkowy (Canada Revenue Agency). Dokładniej obrazuje to poniższa tabela:

Na przykład, jeśli masz dwoje dzieci i dochód netto twojej rodziny wynosi $25.000, otrzymywałaś wcześniej miesięczną całkowitą płatność około $67. Od pewnego czasu wysokość zasiłku wzrosła prawie podwójnie – do poziomu 150 dolarów. O ile w 2008 maksymalna kwota wypłacana na jedno dziecko sięgała $600 rocznie ($50 miesięcznie), to obecnie wzrosła ona do maksymalnie $1.100 rocznie ($92 miesięcznie), a niedługo ma osiągnąć pułap $1.310 rocznie. Ponadto, coraz więcej rodzin ubogich otrzymuje w ramach tego zasiłku dodatkowe pieniądze na pokrycie rosnących potrzeb wychowywania dzieci. Ambicją rządu jest zmniejszanie każdego roku liczby dzieci żyjących w ubóstwie o 25%. Nieocenioną pomoc w walce z ubóstwem niosą organizacje społeczne i religijne oraz agendy pozarządowe, takie jak Czerwony Krzyż, Armia Zbawienia, United Way. Organizują banki żywności, tanie kuchnie, schroniska i inne formy pomocy. W przypadku osób nowo przybyłych, ważna jest data osiedlenia się w Ontario.  Aby ubiegać się o zasiłek trzeba przemieszkać w prowincji co najmniej 18 miesięcy. Po tym okresie należy wraz z mężem/partnerem mieć wypełnione zeznanie podatkowe, które jest podstawą naliczania wysokości podatku. Można samemu obliczyć sobie wysokość zasiłku przy pomocy automatycznego kalkulatora zamieszczonego tutaj.   Dodatkowe informacje: Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.ontario.ca/childbenefit   W celu uzyskania ogólnych informacji dotyczących zasiłku proszę dzwonić pod bezpłatny numer: 1-866-821-7770. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących rejestracji lub twoich płatności można również kontaktować się z Canada Revenue Agency pod bezpłatnym numerem: 1-800-387-1193 lub odwiedzić stronę www.cra-arc.gc.ca/benefits/cctb

Valdi Insiurek