Paszport kanadyjski

Poradnik Series lip 16, 2012 at 4:33 am

zz paszport

Paszport kanadyjski jako dokument tożsamości, uprawnia do przekraczania granic państwowych. Przeciętny Kanadyjczyk nie potrzebuje wizy podróżując do 187 krajów świata (zwykle na okres 1-3 miesięcy), ale są też takie, gdzie bez wizy ani rusz (wówczas najczęściej przydaje się paszport… Polski).

Paszport upoważnia też do korzystania z pomocy kanadyjskich konsulatów na całym świecie, jeżeli taka pomoc jest konieczna, np. w sensie finansowym lub prawnym. Służy zarazem jako dowód posiadania obywatelstwa kanadyjskiego. Mimo iż znajduje się w posiadaniu konkretnej osoby, kanadyjski paszport pozostaje własnością rządu (a tytularnie Królowej).

Każdy paszport wydawany jest przez Passport Canada – specjalną agendę Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Międzynarodowego. Jego ważność jest dla wszystkich jednakowa (dotychczas na 5 lat, a od wiosny 2013 roku również biometryczny ePassport – na 10 lat).

Według danych z początku tego roku, ważny paszport trzyma w domu blisko 54% Kanadyjczyków.

Aby otrzymać ten dokument, należy wypełnić odpowiednie formularze, dołączyć dwa zdjęcia standardu paszportowego oraz poświadczenie tożsamości przez gwarantora czyli odpowiedną osobę, która zna aplikanta. Kto może być tą osobą – TUTAJ. 

W 2007 roku zmieniono przepisy dotyczące odnawiania nieważnego paszportu oraz definicji gwarantora.  Aplikant może użyć znacznie skróconej wersji formularza podaniowego, o ile:

- jest rezydentem Kanady w chwili ubiegania się o odnowienie,

- zamieszkuje w Kanadzie i miał co najmniej 16 lat w chwili składania poprzedniego podania,

- jest w posiadaniu paszportu kanadyjskiego, który został wydany na to samo nazwisko po 31 stycznia 2002 roku i nie został zniszczony, zgubiony lub ukradziony.

Natomiast gwarantorem może być każdy inny obywatel Kanady, który jednocześnie:

- aktualnie posiada ważny paszport 5-letni lub nawet nieważny ale nie dłużej niż przez okres roku,

- znał aplikanta przez okres ponad dwóch lat,

- ma 18 lub więcej lat oraz miał 16 lub więcej lat, kiedy otrzymał swój własny paszport.

Passport Canada może unieważnić paszport lub odmówić wydania nowego na podstawie ściśle określonych przypadków. Należą do nich np. niedokładne podanie, podawanie się za kogoś innego lub kryminalna przeszłość. Od 2004 roku ministerstwo może odmówić wydania lub odnowienia paszportu ze względu na bezpieczeństwo państwa, co miało miejsce w głośnym przypadku Abdurahmana Khadra. Mimo licznych deliberacji na najwyższych szczeblach wymiaru sprawiedliwości, przeciwnikom tej regulacji nie udało się jej obalić jako niezgodnej z konstytucją.

Pierwsze paszporty pojawiły się w Kanadzie w 1862 roku, w następstwie wybuchu wojny secesyjnej, kiedy to Amerykanie zażądali od swoich sąsiadów z północy, aby przy przekraczaniu granicy mieli bardziej szczegółowe dowody tożsamości. Z biegiem lat przepisy uległy znacznemu rozluźnieniu: można było odwiedzać USA prezentując na granicy metrykę urodzenia (albo jakiś inny dowód obywatelstwa) wraz z dokumentem zaopatrzonym w fotografię, którym najczęściej było prawo jazdy. W ostatnich latach ta sytuacja zmieniła się już dwukrotnie. Najpierw w styczniu 2007 roku Amerykanie zażądali od Kanadyjczyków przybywających drogą lotniczą okazania ważnego paszportu lub karty NEXUS. Obecnie każdy Kanadyjczyk przybywający do USA (jakąkolwiek drogą) zobowiązany jest do posiadania paszportu lub karty NEXUS lub specjalnego prawa jazdy z identyfikatorem RFID.

Istnieje sześć typów kanadyjskiego paszportu: 1. Normalny, 2. Częstego Podróżnika (48 stron), 3. Tymczasowy (białe okładki), 4. W Nagłych Przypadkach (jednostronicowy, jednorazowego użytku, zwykle na powrót do Kanady), 5. Specjalny (zielone okładki, dla osób reprezentujących rząd Kanady i jego agendy podczas podróży oficjalnych, włącznie z żołnierzami służącymi poza granicami kraju), 6. Dyplomatyczny (kolor kasztanowy, dla kanadyjskich dyplomatów i wysokiej rangi oficjeli oraz kurierów dyplomatycznych).

Na specjalną pisemną prośbę w podaniu, Passport Canada nie zamieści nazwy kraju urodzenia w wydawanym paszporcie. Ciekawostką jest, że obywatele Kanady urodzeni w Jerozolimie mają wpisywaną w paszport jedynie nazwę miasta, bez określenia kraju.

Opłaty za wydanie 24-stronicowego paszportu 5-letniego wynosiły ostatnio $120 (dzieci $57). Obecnie ulegają zmianie. Po najnowszy cennik odsyłamy TUTAJ. 

Szczegółowe informacje zawarte są na formularzu paszportowym lub można je uzyskać telefonicznie (tel. 1-800-567-6868) oraz na stronie internetowej: www.ppt.gc.ca

Kanadyjskie prawo zezwala na posiadanie wielu obywatelstw.

Valdi Insiurek

Biura paszportowe w GTA czynne są od 8.00 do 16.30

TORONTO:

- Joseph Shepard Builiding, 4900 Yonge St., Ste 380

- 74 Victoria St., Ste 300

SCARBOROUGH:

- 200 Town Centre Court, Suite 210

MISSISSAUGA:

- Central Parkway Mall, 377 Burnhamthorpe Rd. E., Ste 116

BRAMPTON:

- 40 Gilligham Drive, Suite 401 (w sobotę otwarte od 9 do 12)