Nie masz nowej karty OHIP? To masz problem

Rynek Series lip 26, 2012 at 11:35 am

Miliony mieszkańców Ontario mogą zostać nagle odcięte od powszechnego ubezpieczenia medycznego, jeśli zignorują apele rządowe i nie wyrobią sobie nowej karty OHIP.

Stara, charakterystyczna karta w kolorze biało-czerwonym, bez zdjęcia i bez terminu ważności jest ciągle w posiadaniu około 3.5 mln Ontaryjczyków.

Nowa karta, która jest wydawana raz na 5 lat, posiada kod  paskowy i fotografię. Do wyrobienia jej rząd prowincji nakłaniał swoich mieszkańców ustawicznie rozsyłanymi zawiadomieniami.

W przypadku braku odpowiedzi i dowodów jej używania, po 7 latach karta jest zawieszana.

Przypadek taki spotkał repportera CTV. Avis Navaro chciał skorzystać z porady lekarskiej w Huntsville po rekcji alergicznej na ugryzienia owadów. Okazało się jednak, że jego karta jest nieważna i za poradę lekarską musiał zapłacić $60 gotówką.

Rzecznik ministerstwa zdrowia nie informuje, jak wiele osób skarżyło się na anulowanie ich kart OHIP ale stwierdził, że rząd rozważa refundację poniesionych wydatków, jeślli zajdzie taka potrzeba.

Dodał też, że jego resort wysyła około 3 tysięcy przypomnień miesięcznie, prosząc ludzi o rejestrację w celu uzyskania nowej karty OHIP.

Przy wyrabianiu zupełnie nowej karty lub odnawianiu starej w punkcie ServiceOntario konieczne jest posiadanie trzech dokumentów zaświadczających: tożsamość, zamieszkanie na terenie Ontario oraz status obywatela lub stałego mieszkańca.

 

Więcej informacji na stronie rządowej TUTAJ.

Wyszukiwarka najbliższych punktów ServiceOntario TUTAJ.