Alimenty i FRO (2)

Poradnik Series lip 31, 2012 at 3:00 pm

zz froUrząd Odpowiedzialności Rodzinnej czyli Family Responsibility Office to instytucja, a raczej specjalny program, stworzony przez rząd prowincji Ontario.

Ma on na celu egzekwowanie należności alimentacyjnych, a następnie administrowanie nimi na rzecz dzieci (child support) lub byłego (najczęściej) małżonka/małżonki (spousal support). Jest to struktura bardzo oryginalna, nie mająca wiele odpowiedników w świecie, a już z pewnością nie w Polsce.

Program ten nie jest przymusowy ale może takim się stać decyzją sądu rodzinnego. Najczęściej transfer i dalsza dystrybucja pieniędzy przez FRO odbywa się w rezultacie suplementu do dobrowolnej umowy separacyjnej podpisanej przez małżonków, którzy pomiędzy sobą (nawet bez udziału prawników) mogą ustalić wzajemne należności alimentacyjne, a następnie rejestrują swą umowę w FRO. Natomiast decyzje sądu automatycznie zapadają wówczas, gdy nie ma zgody, a co za tym idzie – umowy, lub gdy po pewnym czasie któraś ze stron kwestionuje wysokość alimentów.

Płatności przekazywane przez FRO mogą odbywać się poprzez bezpośrednie ściąganie danej sumy z konta, przez transfery telefoniczne lub bankowe. Nie są akceptowane płatności poprzez czek lub przekaz pocztowy (money order). Z urzędnikami FRO nie można kotaktować się bezpośrednio – jedynie przez telefon lub korespondencyjnie.

Prawdziwa władza FRO rozpoczyna się z chwilą, kiedy alimenty okazują się zaległe lub nieściągalne. Wtedy do akcji wchodzą potężne mechanizmy wynikające z uprawnień FRO. Agenda ta ma bowiem prawo wobec niesumiennego płatnika m.in. do:

- zajęcia jego konta bankowego (włącznie z kontami zbiorczymi),

- zajęcia własności materialnej,

- zawieszenia prawa jazdy,

- zawieszenia paszportu i licencji federalnych,

- zajęcia zarobków lub świadczeń rządowych (jak np. zwrot podatkowy czy rabat GST),

- zajęcia części (50%) zasiłku dla bezrobotnych, a także połowy emerytury CPP lub dodatku  OAS,

- raportowania do Biura Kredytowego (co utrudnia np. ewentualne starania o pożyczkę).

W ostateczności notoryczne uchylanie się od płatności może nawet spowodować aresztowanie do 180 dni.

Aby uniknąć powyżej wymienionych kar, płatnik najczęściej zmuszony jest do zapłacenia jednorazowo całości zaległych alimentów.

W przypadku kiedy płatnik kwestionuje wysokość potrącanych mu alimentów, ponieważ w międzyczasie zmieniła się jego sytuacja finansowa i np. nie jest w stanie podołać zobowiązaniom – nie może tego dokonać poprzez bezpośrednie kontaktowanie się z FRO, gdyż biuro nie zajmuje się ustalaniem wysokości stawek. Będzie zmuszony złożyć wniosek w sądzie (motion to change), gdzie najczęściej bez pomocy prawnika się nie obędzie.

Znacznie prostszym rozwiązaniem (ale niejednokrotnie niemożliwym do przeprowadzenia) jest ustalenie obowiązków alimentacyjnych przy stole negocjacyjnym z byłym małżonkiem.

Płatnikami alimentów w druzgoczącej przewadze są mężczyźni. Od wielu lat w Stanach i w Kanadzie pod postacią różnych organizacji istnieje ruch na rzecz równych praw mężczyzn do opieki nad dziećmi. W większości członkami ruchu są ojcowie, którzy po rozwodzie lub separacji pragną mieć takie same prawa do wychowania i widzenia się z dziećmi jak ich matka. Prowadzą często poradnie dotyczące prawa rodzinnego, procedur sądowych i alimentacyjnych.

W przypadku tych ostatnich zorganizowani ojcowie często walczą z nadużyciami (jakie mają miejsce w majestacie prawa przy orzekaniu decyzji przez sądy) i z ich konsekwencjami. Walczą również z tzw. syndromem alienacji rodzicielskiej, który jest efektem manipulowania dziećmi przeciwko ojcom w celu uzyskania nieograniczonej opieki nad dzieckiem.

Jedną z największych organizacji obrony praw ojca w Kanadzie jest Fathers Resources (www.fathers-resources.com), zresztą o zasięgu międzynarodowym. Członkowie innej, F.A.C.T. (Fathers Are Capable Too), spotykają się w Toronto w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca (szczegóły na stronie internetowej www.fact.on.ca).

 Grzegorz Brzęczyszczykiewicz

O alimentach również TUTAJ.