Zapowiedź zasiłków dla rodziców chorych dzieci

Top News sier 8, 2012 at 4:04 am

Rodzice opiekujący się dziećmi z chorobami krytycznymi będą uprawnieni do specjalnych świadczeń finansowych z puli Employment Insurance – oświadczył w Vancouver premier Kanady Stephen Harris, zapowiadając wkrótce wprowadzenie odpowiednich przepisów.

Dotyczyć to ma rodziców, którzy zmuszeni są do przerwania pracy zarobkowej, aby móc opiekować się dziećmi, których choroby zagrażają życiu, wynikają z kalectwa lub grożą kalectwem. Korzystanie ze specjalnych benefitów dla bezrobotnych może trwać w tym przypadku do 35 tygodni. Ocenia się, że skorzysta z tego około 6 tysięcy rodzin rocznie.

Określenie choroby jako krytycznej (np. nowotworu) lub inwalidztwa będzie należało do lekarzy.

Stosowne przepisy po zatwierdzeniu przez Parlament wejdą w życie w czerwcu przyszłego roku.