Śmierć w rodzinie

Poradnik Series sier 13, 2012 at 4:56 am

zz funeral2Wcześniej czy później jest nieunikniona. Bez względu na to czy przychodzi powoli czy raptownie, jeżeli dotyczy członka rodziny lub bliskiego przyjaciela, stawia nas przed smutną i stresującą organizacją pochówku. Organizacja pogrzebu w kraju, w którym takich doświadczeń wcześniej nie mieliśmy, może okazać się kosztowna i trudna tuż po stracie bliskiej osoby. Oto kilka przydatnych porad, które warto zapamiętać.

Organizacją pogrzebu zajmują się wyspecjalizowane domy pogrzebowe, których w Ontario jest przeszło 600, a zatrudniają ponad 2500 tzw. funeral directors, którzy nadzorują i koordynują przebieg uroczystości żałobnych i pogrzebu.

Lista usług podstawowych i komplementarnych, które proponują może być bardzo długa, co również proporcjonalnie podnosi koszty pogrzebu, które potrafią sięgać dziesiątków tysięcy dolarów. Warto więc zacząć od rozmów w conajmniej 3 różnych instytucjach o ceny podstawowych usług, takich jak np. trumna, kondukt żałobny czy konserwacja ciała (tzw. embalming), która np. w Ontario nie jest obowiązkowa, ale w niektórych przypadkach może okazać się konieczna.

Zanim podpiszemy kontrakt, należy dokładnie go przestudiować, wybierając konkretny pakiet usług lub dobierając te usługi indywidualnie do potrzeb. Należy upewnić się czy rzeczywiście potrzebujemy wszystkich wymienionych opcji, jakie proponuje funeral director, gdyż dzięki temu możemy zaoszczędzić pokaźne sumy.

zz funeral1Dla przykładu:

- Księga żałobna wykładana dla wpisów gości (ok. $250). Możemy postarać się o własną. Własnego możemy mieć także fotografa i nie korzystać z pośrednictwa domu pogrzebowego przy obrządkach kościelnych.

- Trumna (od $4000 wzwyż). Możemy kupić ją bezpośrednio w zakładach produkujących trumny, oszczędzając nawet 50%.

- Wynajęcie osób do przenoszenia trumny (pallbearers) do i z karawanu. Oszczędność kilkuset dolarów, jeśli trumnę wezmą na swe barki członkowie rodziny lub przyjaciele.

- Klepsydry w prasie kanadyjskiej. Zazwyczaj rodziny emigranckie nie są zbyt liczne i potrafią zawiadamiać się błyskawicznie przy użyciu telefonu lub polonijnych mediów. Oszczędność od ok. $300.

- Obstawa konduktu pogrzebowego. Oszczędność ok. tysiąca dolarów jeśli karawana samochodów nie jest zbyt liczna i może obyć się bez asysty wynajętych policjantów.

To tylko kilka z obszernej listy wydatków, które pozwalają zaoszczędzić tysiące dolarów.

Plusem organizacji pełnego pogrzebu przez dom pogrzebowy jest jednak to, że koszty można spłacać w ratach. Dom pogrzebowy posiada również aktualną listę cmentarzy z dostępnymi kwaterami według odpowiednich wymagań (wyznanie, wysokość nagrobka, usytuowanie).

Wszystkie domy pogrzebowe muszą oferować po niewygórowanych cenach zestaw usług określanych jako “direct disposition”. Składają się na nie: transport ciała z miejsca zgonu, umieszczenie w trumnie, dowóz na cmentarz lub do krematorium oraz sporządzenie odpowiedniej dokumentacji.

Dyskutując w domu pogrzebowym o kształcie kontraktu warto sprawdzić każdą pozycję, aby uniknąć przykrych niespodzianek co do kosztów, których w ogóle nie braliśmy pod uwagę. Kosztorys takich usług musi być udostępniony na żadanie bez dodatkowych opłat i zobowiązań.

Co jeszcze warto wiedzieć:

- Prawo w Ontario nie reguluje kwestii czy trumna powinna być umieszczana w specjalnym dodatkowym pojemniku wkładanym do grobu, aczkolwiek niektóre cmentarze stosują ten wymóg. Po dokładniejsze informacje należy zwrócić się do Cemetery Regulations, Ministry of Consumer & Commercial Relations, tel: 416-326-8392.

- W przypadku kremacji ciała, trumna nie jest wymagana, ale przepisy dokładnie określają rodzaj kontenera (urny) na prochy. Urna może być zatrzymana przez rodzinę, pogrzebana w mogile lub umieszczona w kolumbarium. Prochy (zgodnie z wolą zmarłego lub rodziny) mogą być także rozsypane na specjalnie wydzielonej części cmentarza lub na dowolnym terenie prywatnym. W tym przypadku prochy dostarczone są w plastykowym pojemniku, a zakup urny nie jest obligatoryjny.

- W przypadku zawierania z domem pogrzebowym tzw. Prepaid Arrangements, wcześniejszej umowy pogrzebowej (tj. przed śmiercią) warto sprawdzić czy dokument gwarantuje stałość cen po upływie czasu od zawarcia umowy do chwili pochówku.

- W prowincji Ontario działają niedochodowe organizacje, które pomagają w organizacji pogrzebów, przede wszystkim doradczo czyli polecając rozwiązania optymalne wobec możliwości finansowych danej rodziny. Podlegają one znajdującej się w Toronto  -  Federation of Ontario Memorial Societies (Funeral Consumers’ Alliance, 55 St. Phillips Rd). Ponieważ śmierć nie ominie nikogo z nas, organizacje te kładą wielki nacisk na wcześniejsze zaplanownie własnego pogrzebu poprzez ustalenie wszystkich podstawowych wytycznych. Pozwala to znacznie zredukować nie tylko późniejszy stres i zagubienie wynikłe z powstałej sytuacji,  ale także obniżyć  koszty pogrzebowe.

- W Kanadzie dopuszczalne jest przeznaczenie swego ciała po śmierci do medycznych celów naukowych. W tym przypadku zdecydowaną większość wydatków związanych  z przyszłym pogrzebem bierze na siebie instytucja, z którą zawiera się odnośny kontrakt. Za samo ciało nie otrzymuje się pieniędzy.

- Wg przepisów określanych przez Employment Standards Act, pracownik, którego zakład pracy liczy co najmniej 50 zatrudnionych, ma prawo do 10-dniowego urlopu okolicznościowego (niepłatnego) czyli tzw. Personal Emergency Leave z powodu śmierci najbliższych członków rodziny.

- Większość linii lotniczych oferuje niewielką zniżkę na bilety dla osób podróżujących na pogrzeb.

Tom Birbojler