Alarm: Ontario na szarym końcu

Lokalnie Series sier 29, 2012 at 11:51 am

Koalicja kilku ontaryjskich organizacji zrzeszona w ramach Ontario Common Front alarmuje: prowincja znalazła się na ostatnim miejscu w Kanadzie pod względem właściwie każdego głównego czynnika socjalnego.

W raporcie opublikowanym w środę (29 sierpnia) front ten ustawia Ontario na szarym końcu jeśli chodzi o finansowanie oraz dostęp do większości programów i usług publicznych. Od służby zdrowia przez szkolnictwo po wymiar sprawiedliwości oraz świadczenia z tytułu niezdolności do pracy.

Raport za taki stan rzeczy obwinia rządzących Liberałów, przekonując, że zatrważające wskaźniki dla Ontario wypadają tak źle ze względu na słabe zarządzanie i surowość budżetową.

W skład Ontario Common Front wchodzi około 90 organizacji, włącznie z potężną Ontaryjską Federacją Pracy. Raport opisujący m.in. poziom ubóstwa, koszty programów społecznych i poziom usług dla lokalnych społeczności, został sporządzony wyłącznie na podstawie różnych raportów i statystyk rządowych.

Podczas prezentacji raportu, prezydent Ontaryjskiej Federacji Pracy Sid Ryan powiedział, że najbardziej rozczarowujące jest odkrycie rosnącej gwałtownie luki dochodowej między mieszkańcami prowincji.

Ze statystyk wynika, że dochody spadły w ponad 600 tysiącach rodzin, a w ubóstwie żyje aż 1.7 mln osób (w tym jedno na siedmioro dzieci).