Ceny domów wzrosły o 23% (od 2008)

Lokalnie Series sier 30, 2012 at 4:00 am

Chodzi o nieruchomości w Toronto, bo takie podsumował raport Municipal Property Assessment Corporation (MPAC), analizując trendy w sprzedaży na rynku mieszkaniowym. Taki wzrost w ciągu zaledwie czterech lat to bardzo dużo, ale nie dotyczy to każdej lokalizacje.

Nabardziej wzrosły ceny domów na zachodzie Scarborough, a także kamienice na północ od Bloor Street w centralnej części Toronto, a także w Mimico. Zdaniem fachowców, na rosnące ceny nieruchomości ma wpływ wiele czynników: imigracja, inwestycje z zagranicy, niskie oprocentowanie kredytów, wzrost atrakcyjności życia wielkomiejskiego, jak również rosnący niedobór gruntów budowlanych i samych nieruchomości na sprzedaż.

Przy bezprecedensowym, dynamicznym rowoju budownictwa kondominiów, najbardziej poszukiwane są obecnie bungalowy na dużych działkach, osiągające nierzadko cenę powyżej miliona dolarów, co stanowi wzrost o 50% w porównaniu z rokiem 2008.

W tym samym czasie średni wzrost cenu nieruchomości w prowincji Ontario wyniósł 17%.

Nowością jest nagły wzrost parceli i domów w Północnym Ontario – nawet o 29% (Timmins), 26% (Thunder Bay) i 25% (Sault St. Marie), co wiąże sie z rozwojem infarstruktury wokół lokalnych przedsięwzięć górniczych.