15 września startuje sezon grzewczy

Lokalnie Series wrze 14, 2012 at 3:43 am

Wraz z nadejściem września rozpoczyna się sezon grzewczy. Magiczna datą jest 1 września, ponieważ przepisy ontaryjskie mówią, że właściciel domu czy bloku już wtedy powinien rozpocząć ogrzewanie lokali mieszkalnych.

Jednakże Ministerstwo Spraw Miejskich i Mieszkalnych zezwala poszczególnym ośrodkom miejskim na ustanowienie swoich własnych terminów rozpoczęcia sezonu grzewczego ze względu na róźnice klimatyczne na obszarze prowincji.

I tak w Toronto, Mississaudze i Brampton ogrzewanie musi rozpocząć się 15 września, w Oshawie dopiero pod koniec miesiąca, a na przykład w Whitby nie określa się długości sezonu, ale wymaga się przez cały rok, aby temperatura mieszkań nie była niższa niż 21 stopni.

W ubiegłym roku Torontończycy złożyli 553 oficjalne skargi na właścicieli nie dogrzewających mieszkań. Jeśli ponownie zaistnieje taki problem, mogą go zgłaszać pod numer 3-1-1 do wydziału Municipal Licensing and Standards. Doraźnie mogą radzić sobie elektrycznymi grzejnikami przenośnymi i cieplejszą odzieżą.