Szybciej wydalać obcych przestępców

Lokalnie Series Top News wrze 25, 2012 at 4:00 am

Posłowie w Ottawie debatują nad ustawą C-43 czyli Ustawą o Szybszym Wydalaniu Zagranicznych Przestępców. Ma ona posłużyć do sprawniejszej deportacji uchodźców, stałych mieszkańców oraz wizytorów (a więc wszystkich nie-obywateli), którzy popełnili poważniejsze przestępstwa. Ustawa daje również ministrowi imigracji uprawnienia w decydowaniu kto może zostać, a kto musi opuścić Kanadę.

Opozycja ze strony NDP twierdzi, że nowe przepisy dałyby zbyt wiele władzy w ręce mnistra Jasona Kenneya. On zam zauważył, że nowe prawo wyeliminowałoby niezliczoną ilość apelacji, które “przestępcy z zagranicy stosują dla opóźnienia swej deportacji, czasami całymi latami“.

- Ich przeciągające się sprawy stwarzaja im okazję do nowych wykroczeń, przestępstw i nowych ofiar – argumentował Kenney.

Ale ta sama ustawa daje również prawo ministrowi do decydowania o tym, komu można odmówić przyjazdu do Kanady lub komu można odmówić statusu mieszkańca na co najmniej trzy kolejne lata. Kenney odpierał te zarzuty twierdzeniem, że uzyskane przywileje stosował będzie z umiarem.

 

Inne zmiany, jakie zawiera proponowana ustawa C-43 to:

- odmowa wniesienia apelacji tym kryminalistom, za których przestępstwa wymiar sprawiedliwości w Kanadzie przewiduje maksymalny wyrok 10 lat więzienia,

- prawo odmowy wjazdu członkom rodziny przestępcy, nawet jeśli podróżują oddzielnie,

- 5-letnia odmowa rozpatrywania jakichkolwiek wniosków za udowodnione kłamstwo w podaniach imigracyjnych,

- automatyczna, stała odmowa rozpatrywania wniosków dla nie-Kanadyjczykow oraz stałych mieszkańców za szpiegostwo oraz czyny przeciwko interesom Kanady,

- dodatkowe przesłuchanie przez wywiad CSIS jeśli zachodzi potrzeba.