„Myśląc o życiu” – Ks. Ryszard Kosian, OMI

Lokalnie paźd 1, 2012 at 4:09 pm

To już siódmy tom poezji Ks. Kosiana. Wszystkie zatytułowane są „Myśląc o życiu” i zawieraja przemyślenia, wiersze, stwierdzenia i krótkie poematy.

Tematyka jest tak zróżnicowana, jak samo życie. Autor interesuje się człowiekiem, jego duchowością i wszelkimi aspektami życia codziennego.
Książkę można nabyć: 12 Denison Ave. (Bathurst St. / Queen St. West / Spadina Ave.)
Toronto, ON M5T 2M4, Tel. 416-504-4643