Można legalnie nie poinformować, że jest się nosicielem wirusa HIV

Top News paźd 6, 2012 at 8:17 pm

Kanadyjski sąd zdecydował, że nosiciele wirusa HIV, którzy mają niski poziom wirusa, oraz którzy używają prezerwatyw nie muszą informować swoich partnerów seksualnych że są nosicielami wirusa i mogą zachorować na AIDS.
Sąd stwierdził że jeśli obydwa powyższe warunki są spełnione to ryzyko zakażenia drugiej osoby jest bardzo małe. Jeśli jednak poziom wirusa jest wysoki, lub osoba z wirusem nie będzie używała prezerwatywy wtedy ma obowiązek poinformować swego partnera, że jest nosicielem wirusa, jeśli tego nie zrobi będzie pociągnięta do odpowiedzialności karnej, z dożywociem jako maksymalnym wyrokiem kary.