French Immersion

Poradnik Series paźd 15, 2012 at 4:00 am

zz french2French Immersion to rodzaj szkoły z zajęciami prowadzonymi w języku francuskim. Dlaczego mielibyśmy posyłać do niej dzieci, skoro w domu mówi się po polsku, a wszędzie indziej po angielsku?

Otóż jest kilka spraw, które należy wiedzieć o systemie French Immersion, zanim podejmie się decyzję o nauce dziecka.

Zacznijmy od tego, że w szkołach tych nauka odbywa się również po angielsku, ale nie od razu, co może stanowić pewien problem dla ambitnych rodziców, którzy pragnęliby, aby ich dziecko uczyło się równolegle dwóch języków obcych, zakładając wcześniej, że nie zna żadnego.

W systemie Early French Immersion przez pierwszych kilka lat od 100 do 50% przedmiotów nauczane jest po francusku. W większości prowincji angielski jest wprowadzany w klasie drugiej lub trzeciej. Do czwartej klasy twoje dziecko najprawdopodobniej nadrobi zaległości w angielskim i będzie on na takim samym poziomie jak w szkołach z wykładowym angielskim. Z czasem liczba godzin nauczania po francusku zmniejsza się, a w angielskim zwiększa.

zz french3Od 9 klasy uczniowie French Immersion już połowy przedmiotów uczą się w angielskim. Dzieci rozwijają też swoje umiejętności w angielskim rozmawiając na przerwach, uprawiając sport i uczestnicząc w zajęciach pozaszkolnych.

Większość rodziców dzieci uczęszczających na French Immersion nie mówi po francusku. Niektóre szkoły mają do pomocy tłumaczy do pomocy rodzicom (lub opiekunom) których pierwszym językiem nie jest angielski lub francuski.

Można by sobie zadać pytanie, że skoro tyle przeszkód piętrzy się przed rodzicami i dzieckiem, to po co w ogóle zadawać sobie taki trud?

Otóż odpowiedź na to pytanie niesie konstrukcja państwowości Kanady. Osoba znająca angielski i francuski (plus daj Boże jakiś etniczny) ma klucz w ręku do bardziej lukratywnej przyszłości. Praktycznie ma zagwarantowaną pracę prawie w każdym sektorze kanadyjskiej gospodarki, niezależnie od stopnia wykształcenia.

Tłumaczy, jak również pracowników socjalnych poszukują wszelkie szczeble administracji państwowej tak długo jak obowiązywać będzie w Kanadzie dwujęzyczność.

Innymi słowy – biegła znajomość dwóch, a najlepiej trzech języków jest praktycznie automatyczną przepustką do dobrze opłacanej “pracy rządowej”, wyposażonej w gwarancje zatrudnienia i atrakcyjne benefity.

zz french1Jeśli jednak dziecko kończące French Immersion ma ambicje sięgania po wykształcenie uniwersyteckie, opanowane języki dają mu szersze możliwości przy wyborze studiów oraz większy dostęp do stypendiów i domów studenckich.

I wreszcie trzeci czynnik – badania wykazały, że nauka drugiego czy trzeciego języka rozwija umiejętności poznawcze poprzez wspomaganie rozwoju mózgu. Poprawia również umiejętności słuchowe i myślenie abstrakcyjne.

Program French Immersion stworzono po to, aby dzieci frankofońskie otrzymały możliwość biegłego opanowania języka francuskiego. Wczesny (Early) French Immersion zaczyna się już w przedszkolu albo w pierwszej klasie. W zależności od okręgu szkolnego i prowincji istnieją też możliwości rozpoczęcia tego programu w późniejszych klasach, jako Middle i Late Immersion.

Aby zapisać dziecko należy najpierw skontaktować się z wydziałem oświaty w miejscu zamieszkania i dowiedzieć się, kiedy rozpoczynają się zapisy, a następnie znaleźć najbliższą szkołę z takim programem. Zapisy są bezpłatne, nie jest wymagana nawet szczątkowa znajomość francuskiego i każdy może zapisać się pod warunkiem, że w danej szkole są jeszcze wolne miejsca.

Oczywiście w Kanadzie istnieją również inne sposoby opanowania języka francuskiego, takie jak Core French, Extended French oraz Intensive French. Dostępność tych programów zależy jednak od poszczególnych szkół czy wydziałów oświaty.

Core French to “podstawowy francuski” – dostępny jest w całej Kanadzie. Jako jeden z przedmiotów w programie szkolnym jest obowiązkowy w wielu prowincjach. Uczniowie otrzymują lekcje w wmiarze 20-40 minut dziennie w zależności od szkoły prowincji.

Core French jest wprowadzany do programu zajęć pomiędzy przedszkolem a czwartą klasą i może być kontynuowany aż do szkoły średniej.

W Kanadzie dość intensywnie i skutecznie działa organizacja pozarządowa Canadian Parents For French, która jest ciałem najlepiej zorientowanym w zakresie edukacji młodzieży po francusku.

Zainteresowanym podajemy kontakt na nią: www.cpf.ca, tel: 905-366-1012.

 (tp)