Zaostrzone środki imigracyjne wobec nowożeńców

Poradnik Series paźd 26, 2012 at 8:38 pm

zz marriageAby utrudnić zawieranie fałszywych małżeństw Kanada zaostrza przepisy dla cudzoziemców sponsorowanych przez małżonków w Kanadzie w celu uzyskania stałego pobytu. Ottawa chce ukrócić proceder tzw. papierowych małżeństw, a nowe rozporządzenie dotyczy wszystkich, którzy chcą sprowadzić małżonka/małżonkę zza granicy, zarówno stałych mieszkańców jak i obywateli Kanady.

Podstawowym wymogiem będzie wspólne zamieszkanie i pozostanie w „zalegalizowanym i uzasadnionym związku“ przez okres dwóch lat. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, sponsorowanemu małżonkowi grozi utrata statusu rezydenta.

Reguła ta dotyczy jednak tylko tych par, które w chwili składania podania o przyznanie statusu miały staż małżeński krótszy niż dwa lata i nie posiadają wspólnego potomstwa.

Ministerstwo imigracji uważa, że coraz częściej dochodzi do przypadków, kiedy sponsor zostaje wykorzystany lub oszukany przez drugą osobę, a z drugiej strony jego resort zdaje sobie sprawę, że zawierane są transakcje handlowe czyli papierowe małżeństwa. Zdaniem ministra, status stałego mieszkańca przyznawany na warunkowy okres dwuletni będzie „lepiej chronił przed oszustwami i zwodzeniem obywateli kanadyjskich  oraz zapobiegał nadużyciom finansowym“.

Status stałego mieszkańca nie będzie przyznawany w przypadkach, gdzie istnieją dowody nadużyć, przemocy lub zaniedbania.

Nowe rozporządzenie uzupełnia wprowadzone wcześniej  przepisy, które wymagają, aby sponsorujący małżonek posiadał co najmniej 5-letni staż stałego mieszkańca zanim nabędzie prawo sprowadzenia współmałżonka do Kanady.

Patrz też:

Siedem osób przed sądem za pośrednictwo w organizacji fikcyjnych małźeństw