Polski – 2-3 językiem Mississaugi, Burlington, Milton i Halton Hills!

Lokalnie Series list 1, 2012 at 3:33 pm

Według szczegółowych danych ostatniego spisu powszechnego Mississauga pozostaje “najbardziej polskim miastem Kanady”, gdyż mieszka tu najwięcej Polaków.

Mieszka w niej obecnie 714 tysięcy ludzi, a pod względem etnicznym (język matki) Polacy stanowią drugą grupę wśród języków nieurzędowych, co stanowi 4.3% populacji.

Na pierwszym miejscu przed nami  (nie licząc urzędowego angielskiego/francuskiego) znajdują się tylko mieszkańcy deklarujący język urdu (używany przez ponad 50 milionów ludzi na subkontynencie indyjskim). Zaraz  za polskim kolejne pozycje zajmują: pendżabski, arabski i tagalski (filipiński).

Dla statystycznego porównania: w całej prowincji Ontario tuż za językami oficjalnymi plasują się: włoski oraz chiński.

Poniżej tabela dotycząca Mississaugi:

Do języka angielskiego jako języka matki przyznało się w Mississaudze 338 tysięcy mieszkańców, a więc nawet nie połowa. Według najnowszego spisu 47% mieszkańców otrzymało po matce język angielski, a 47% – język etniczny.

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w domach. 62.8% mieszkańców Mississaugi deklaruje, że mówi w nich po angielsku, zaś tylko 26.9% – w językach etnicznych.

W związku z tym, że drugim oficjalnym językiem Kanady (francuskim) posługuje się tu jedynie kilka tysięcy osób (1%), można śmiało twierdzić, że język polski jest trzecim najważniejszym językiem Mississaugi, po angielskim i urdu.

Według oficjalnego spisu, obecnie na terenie miasta mieszka co najmniej 30.320 osób, których matka władała językiem polskim. W rzeczywistości Polaków jest znacznie więcej, gdyż spis nie uwzględnia pobytów tymczasowych czy nielegalnych. Nieoficjalne dane mówią o ok. 80 tysiącach mieszkańców polskiego pochodzenia.

A oto inne ciekawe dane dotyczące Mississaugi, jakie wynikają z najnowszego spisu wyborczego:

- mieszka tu o 15 tysięcy więcej kobiet niż mężczyzn,

- na 200 tysięcy rodzin, 12 tysięcy to konkubinaty, a 32 tysiące to rodziny  bez jednego rodzica,

- w rękach prywatnych jest 234 580 domów,

- jest 172 tysięcy osób samotnych, 27 tys. rozwiedzionych i tyle samo owdowiałych.

Podobna proporcja występuje w przyległym do Mississaugi mieście Milton, gdzie Polacy (wg języka matki) stanowią trzecią grupę językową po angielskim i urdu: 1910 osób (2.3% populacji).

Najciekawsza jednak sytuacja występuje w niewielkim Halton Hills. Na 59 tysięcy mieszkańców aż 86% deklaruje jezykiem matki angielski, a 10.7% – język nieoficjalny. Polaków mieszka tam oficjalnie tylko 830 ale to już wystarcza, aby uznano język polski za najważniejszy język imigrancki.

Ta sama sytuacja panuje w Burlington, gdzie – jak się dowiedzieliśmy od naszych Czytelników (vide: komentarze poniżej) – polski stał się najważniejszym językiem nieoficjalnym, a po angielskim zajmuje drugie miejsce (1.4% populacji), przed hiszpańskim i włoskim.

W Oakville polski jest na czwartym miejscu po angielskim, włoskim i portugalskim (3700 mieszkańców, 2% populacji).

W London (Ontario) Polacy stanowią 1.4 populacji (prawie 7 tysięcy osób) i czwartą grupę językową (po angielskim, hiszpańskim i arabskim).

Polska grupa językowa dominuje również w wielu miejscowościach Północnego Ontario, ale tylko statystycznie. Na przykład w Kirkland Lake na 7900 mieszkańców tylko 50 osób zadeklarowało swoją polskość i to już wystarczyło aby uznać polski (na równi z ukraińskim) za główny tam język imigrancki (0.6% populacji).

W Północnym Ontario imigranci inni niż z Europy stanowią zjawisko praktycznie nieznane.

Inne języki Kanady według spisu: TUTAJ.