Rozwód po kanadyjsku

Poradnik Series list 8, 2012 at 7:50 pm

zz rozwod2Niektórzy twierdzą, że orzeczenie rozwodu w Kanadzie jest znacznie szybsze i łatwiejsze niż zawarcie ślubu.

Odpowiada to tylko po części prawdzie: kiedy para małżonków decyduje się rozwiązać związek bez orzekania o winie i nie wysuwając odmiennych roszczeń majątkowych lub alimentacyjnych – wówczas rozwód jest urzędniczą formalnością, którą można załatwić samodzielnie lub przez pełnomocnika. Jeśli jednak nie ma ugody – sprawę przejmują sądy cywilne i proces może trwać latami.

W Kanadzie sprawy rozwodowe regulują przepisy Ustawy Rozwodowej (Divorce Act) z 1985 roku, zaś konstytucja wyraźnie określa małżeństwo i rozwód jako domenę rządu federalnego, a nie ustawodawstwa prowincyjnego, czemu musiał się podporządkować nawet odmienny kulturowo i posiadający odmienne prawodawstwo Quebec.

Do 1968 roku nie istniały żadne prawa regulujące przebieg rozwodu. Większość prowincji zaadaptowała brytyjskie ustawodawstwo z 1857 roku, które zezwalało mężczyźnie na ubieganie się o rozwód na podstawie niewierności żony. Z kolei żona mogła otrzymać rozwód tylko wówczas, gdy jej mąż dopuścił się któregoś z całej listy “nieodpowiednich zachowań seksualnych”, ale jego cudzołóstwo, nawet udowodnione, nie stawało się wystarczającym powodem.

Rozwód otrzymywało się (lub nie) po złożeniu podania do Senatu, gdzie specjalny komitet decydował czy argumenty przedstawione przez strony wystarczają aby rozwiązać małżeństwo. Koniecznym do rozwiązania małżeństwa był każdorazowo indywidualny akt prawny wydany przez Parlament Kanady.

Federalna ustawa z 1968 roku ujednoliciła i rozszerzyła zakres przesłanek uprawniających do udzielenia rozwodu m.in. o znęcanie się fizyczne lub mentalne, przebywanie jednego z małżonków w więzieniu czy trwającą trzy lata separację (od 1986 roku wystarczy jeden rok). Wprowadzono zarazem pojęcie rozwodu polubownego, “bez orzekania o winie”.

Od 2005 legalne są w  Kanadzie jako małżeństwa związki homoseksualne.

Generalnie, według współcześnie obowiązujących przepisów, rozwiązanie ważnego związku małżeńskiego przez sąd na żądanie jednego lub dwojga małżonków może nastąpić w Kanadzie jeśli nastąpił trwały i zupełny rozkład małżeństwa. Określa się go wówczas, kiedy występuje jedna z poniższych przesłanek:

  1. roczny okres separacji,
  2. zdrada małżeńska,
  3. traktowanie jednego z małżonków z okrucieństwem fizycznym lub psychicznym, co wyklucza dalsze wspólne współżycie.

Zdecydowaną większość rozwodów kanadyjskich orzeka się na podstawie rocznej separacji niż innych przesłanek. Dzieje się tak, ponieważ ich udowodnienie jest czasochłonne i kosztowne.

Roczny okres separacji liczony jest od chwili, kiedy jedno z małżonków decyduje się żyć oddzielnie od drugiego (co wcale nie oznacza “mieszkać oddzielnie”).

Strony nie potrzebują formalnego wyroku sądowego, aby rozpocząć separację – jako że w Kanadzie nie istnieje pojęcie  “legalnej separacji”. Dana para może być uznawana za “pozostającą w separacji” nawet wówczas, gdy nadal dzieli mieszkanie pod jednym dachem. Aby złożyć wniosek o rozwód w danej prowincji Kanady, wymagane jest zamieszkiwanie w niej co najmniej przez rok.

zz rozwodKoszty przeprowadzenia prostego rozwodu w Ontario (o ile nie wymagają rozstrzygnięć poprzez proces sądowy) wynoszą dziś co najmniej 800 dol., z czego ponad połowę tej kwoty stanowią urzędowe opłaty administracyjne, a resztę pośrednictwo prawnika.

Kościół katolicki nie przewiduje możliwości rozwodu w przypadku zawarcia ślubu kościelnego lecz istnieje możliwość stwierdzenie nieważności małżeństwa w dowolnym czasie jego trwania.

W Kanadzie, podobnie jak w innych krajach rozwiniętych liczba rozwodów stale rośnie. Do krajów, w których rozpada się przynajmniej połowa małżeństw należą: USA, Belgia, Rosja, Ukraina, Australia, Japonia i wiele innych. Obecnie najwyższy odsetek rozwodów notuje Hiszpania, która w 2005 wprowadziła ustawę o tzw. rozwodach ekspresowych.

Jednak chyba nigdzie nie można szybciej otrzymać rozwodu niż w Portugalii – metodą elektroniczną. Jeśli nie stoją na przeszkodzie różnice zdań z powodu opieki nad dziećmi lub podziału majątku, portugalskie małżeństwo przy zgodzie obu stron może zostać rozwiązane nawet w ciągu godziny od chwili elektronicznego wypełnienia wniosku.

 

  • Alimentacyjne ABC w Kanadzie: TUTAJ
  • Alimenty i FRO: TUTAJ