Parkdale – nową Dzielnicą Rozrywki?

Lokalnie Series list 14, 2012 at 1:54 pm

Torontońska dzielnica Parkdale, w której znajduje się „polska“ ulica Roncesvalles – zmieniła swój charakter do tego stopnia, że już nazywa się ją: „Partydale“. A to  w związku z olbrzymim przyrostem restauracji, barów, kawiarni i ciastkarni, patii na dachach czy innych lokali „rozrywkowych“.

Nie wszystkim się to podoba. Radny Gord Perks zauważył że przyrostowi podań o przyznanie licencji na sprzedaż alkoholu towarzszy wzrost skarg ze strony okolicznych mieszkańców na wzrost chuligaństwa, wandalizmu czy zaśmiecenia ulic.

- Doszliśmy do punktu – twiedzi Perks – gdzie jedną trzecią biznesów stanowią restauracje. Do punktu, kiedy o godzinie pierwszej w piątkową noc chodniki zatłoczone są ludźmi. Wygląda na to, że to w Parkdale tworzy się nowa Dzielnica Rozrywki (Entertainment District).

W związku z tym ogłoszono roczne moratorium dla Parkdale, które przyhamuje rozwój biznesów rozrywkowych, opartych np. na sprzedaży trunków, aby dać czas i szanse na pojawienie się innych rodzajów biznesu, jak sklepy narożne czy żelazne. W tym czasie miasto zanalizuje badania nad rozwojem dzielnicy i przystosuje do niego nowe przepisy. Zdaniem miejscowych biznesmenów takie sztuczne, narzucane modelowanie dzielnicy po względem komercyjnym jest naiwne i nieprofesjonalne.