Prawo jazdy w Ontario

Poradnik Series list 21, 2012 at 6:53 pm

zz licence2Kanadyjskie prawo jazdy wydawane jest przez władze tej prowincji, w której mieszka dany kierowca. Aczkolwiek zdecydowana większość przepisów jest podobna w całym kraju, to jednak w poszczególnych prowincjach bywają znaczne odstępstwa od tej reguły, o czym warto pamiętać przy przekraczaniu wewnętrznych granic.

Ot, choćby o tym, że w Albercie można zdobyć podstawowe prawo jazdy już w wieku 14 lat, a np. w Quebecu za znaczne przekroczenie prędkości uzyskuje się podwojenie liczb punktów karnych (demerit points) i nawet potrojenie kary grzywny!

Kanadyjskie prawo jazdy jest także akceptowane w USA i wielu innych krajach świata na zasadzie umów bilateralnych.

W samym Ontario podstawowe prawo jazdy ma trzy główne kategorie:

G1 – jest pozwoleniem na prowadzenie samochodu dla uczących się jazdy. Można je zdobyć z chwilą osiągnięcia 16 roku życia i po przejściu badania wzroku i po zdaniu pisemnego testu teoretycznego z przepisów, znaków drogowych oraz zasad jazdy. Pozwolenie dopuszcza początkującego kierowcę do ruchu publicznego pod warunkiem, że towarzyszy mu w samochodzie kompletnie trzeźwa osoba z pełnym prawem jazdy wydanym co najmniej 4 lata wcześniej. Mimo tej asysty, kierowcy z pozwoleniem G1 nie wolno jest prowadzić samochodu od północy do godziny piątej rano, nie wolno używać autostrad z serii 400 i innych dróg szybkiego ruchu, takich jak QEW, DVP czy Gardiner (chyba że w towarzystwie licencjonowanego instruktora jazdy), no i oczywiście nie może on nawet w minimalnym stopniu być pod wpływem alkoholu. Nowy kierowca związany jest z G1 przez minimum rok, zanim może się ubiegać o praktyczny egzamin z jazdy typu G1 (jeden z dwóch, które go czekają). Termin ten automatycznie ulega skróceniu do 8 miesięcy, jeżeli kierowca zaliczył w międzyczasie kurs na prawo jazdy uznany przez ministerstwo transportu.

G2 – jest prawem jazdy wydanym na okres próbny. Kierowca jest z nim związany przez kolejne 12 miesięcy, i dopiero po tym terminie może przystapić do drugiego egzaminu praktycznego z jazdy – typu G2.

Na poziomie G2 zyskuje się pewne nowe przywileje. Początkujący kierowca ma już prawo jeździć samodzielnie, po wszystkich drogach z autostradami włącznie i o każdej porze dnia.

Również w przypadku próbnego prawa jazdy kierowcę obowiązuje absolutna trzeźwość za kierownicą.

Ponieważ statystyka powypadkowa mówi o trzykrotnym wzroście wypadkowości wśród początkujących kierowców w sytuacji kiedy ich pasażerami jest młodzież, od września 2005 postanowiono ograniczyć to przepisami. Począwszy od tego czasu początkujący kierowcy z kategorią G2 mogą przewozić w godzinach nocnych tylko ograniczoną liczbę pasażerów w wieku poniżej 19 lat.  Konkretnie – kierowca w wieku poniżej 19 lat może przewozić nocą tylko jednego pasażera w wieku do 19 lat. Po upływie 6 miesięcy ten sam kierowca może przewozić nocą (od północy do 5 rano) tylko trzech pasażerów w wieku poniżej 19 lat do czasu kiedy zdobędzie pełne prawo jazdy G lub osiągnie wiek 20 lat.

Te restrykcje nie obowiązują jednak w sytuacji, gdy obok kierowcy siedzi pasażer z pełnym prawem jazdy G (otrzymanym przynajmniej 4 lata wcześniej). Nie obowiązują również, gdy “niepełnoletnimi pasażerami” są członkowie najbliższej rodziny.

zz licence1G – pełne prawo jazdy. Otrzymuje się je po roku posiadania G2 i po zdaniu dodatkowego (drugiego) praktycznego egzaminu z jazdy typu G2, który obejmuje czasem jazdę po autostradach. Po zdaniu tego egzaminu kierowca wchodzi w posiadanie pełnego prawa jazdy typu G, wolnego od wcześniej wymienionych restrykcji i nie wymagającego kolejnych egzaminów sprawdzających aż do wieku 80 lat.

Kierowcy w tym i starszym wieku zmuszeni są do regularnego odnawiania swego prawa jazdy przy pomocy testów wzroku, egzaminów teoretycznych i udziału w 90-minutowych sesjach edukacyjnych. Ale nawet w przypadku pomyślnego przejścia tych wszstkich przeszkód ich prawo jazdy może być jednorazowo przedłużone na okres nie dłuższy niż 2 lata. W praktyce prawo dla kierowców-emerytów jest o wiele bardziej liberalne na prowincji niż w dużych ośrodkach miejskich, poprzez zrozmienie faktu, iż często jest to dla nich jedyny i niezbędny środek lokomocji.

Jak twierdzą władze Ontario, powyższy, trójetapowy sposób wdrażania kierowców do jazdy, wprowadzony w 1994 roku, zaowocował znacznym obniżeniem liczby wypadków śmiertelnych i rannych wśród początkujących kierowców. Obecnie zdobycie pełnego prawa jazdy G zajmuje co najmniej 20 miesięcy. Z drugiej strony maksymalny czas dla posiadacza G1 na zdobycie G to pięć lat.

Podobny proces, za wyjątkiem pewnych oczywistych ograniczeń, obowiązuje przy ubieganiu się o prawo jazdy na prowadzenie motockla.

zz licence3Przepisy dotyczące prawa jazdy, podobnie jak drogowe, ulegają ciągłym zmianom. Prowincja Ontario otworzyła niedawno proces legislacyjny mający na celu odmowę przyznawania praw jazdy dla uczniów, którzy porzucili szkołę (high school), dopóki nie ukończą 18 roku życia. W intencji urzędników miało to być zachętą do kontynuowania nauki. Jednak jak narazie prace and odpowiednią ustawą wstrzymano.

Kilka prowincji kanadyjskich (na czele z Albertą), podobnie jak kilka stanów amerykańskich, testuje wprowadzenie do użytku “usprawnionego” prawa jazdy. Dokument ten ma być zarazem dowodem posiadania obywatelstwa danego kraju, a z biegiem czasu magazynem podstawowych danych biometrycznych.

Więcej informacji: TUTAJ.

 Grzegorz Brzęczyszczykiewicz