Toronto przesadza z mandatami

Lokalnie list 23, 2012 at 12:46 am

Fiona Crean

Fiona Crean, ombudsman Toronto, przeprowadziła urzędowe śledztwo w sprawie systemu karania mieszkańców mandatami za niepoprawne parkowanie. Pani ombudsman, której obowiązkiem jest jest reprezentowanie interesów ludności (na zasadzie zbliżonej do polskiego rzecznika praw obywatelskich) opublikowała właśnie raport zawierający szereg rekomendacji pod adresem władz miasta.

Przede wszystkim pani Fiona odkryła, że obecny system ułatwia egzekucję kar ale utrudnia zwalczanie mandatów.

Jej dochodzenie rozpoczęło się jeszcze w grudniu ub. roku, pod wpływem napływających licznie skarg od kierowców, Skarżyli się oni głównie na to, że trudno zaskarżyć mandat, a także na długi okres oczekiwania na ewentualną rozprawę.

Pani ombudsman wnosi o przeprowadzenie 5 podstawowych zmian.

Zaleca umieszczenie precyzyjnych instrukcji jak można kwestionować mandaty. Instrukcje takie powinien zawierać każdy mandat oraz strona internetowa miasta Toronto.

Ponadto ombudsma uznała, że pracownicy biur mandatowych (czyli tzw. ticket offices) powinni mieć prawo anulowania mandatów, kiedy nie widzą potrzeby, aby bronić ich w sądzie.

Istotną sugestią jest również propozycja udostępnienia przez miasto specjalnych zezwoleń na parkowanie dla samochodów kurierskich i dostawczych.