Żydowska szkoła oskarżana o antymuzułmański podręcznik

Lokalnie list 23, 2012 at 7:54 pm

W zaledwie kilka miesięcy po tym, jak muzułmańska szkółka niedzielna utraciła prawo do korzystania z pomieszczeń szkoły publicznej w Scarborough za używanie antysemickich podręczników – role się odwróciły.

Obecnie żydowska szkoła prywatna w Tornhill została oskarżona o stosowanie podręcznika zawierającego antyislamskie epitety.

Kanadyjska Rada ds. Stosunków Amerykańsko-Islamskich wystosowała list otwarty skierowany do licznych organizacji żydowskich, a także do Ministerstwa Edukacji. Organizacja wzywa w nim do wycofania książki pt “ 2000 lat żydowskiej historii: Od zburzenia Drugiej Świątyni Jerozolimskiej do XX wieku” z programu nauczania w Joe Dwek Ohr HaEmet Sephardic School. Wspomniany podręcznik – zdaniem organizacji – określa muzułmanów jako “wściekłych fanatyków” o “dzikich początkach” i charakteryzuje proroka Mahometa jako “zaciekłego, nienawidzącego żydów”.

List z apelem przesłano również do szkoły w Thornhill, oferując pomoc w “znalezieniu alternatywnych materiałów, bardziej zbliżonych do ideałów, jakimi kierują się muzułmanie, w duchu zrozumienia i tolerancji”.

Wydawca książki, Feldheim Publishers z Nowego Jorku, nie odpowiedział na listy z dziennika “The Toronto Star” z prośbą o potwierdzenie kwestionowanych sformułowań. Natomiast Ortodoksyjna Szkoła Żydów Sefardyjskich, z nauką dla uczniów w klasach

1-8 potwierdziła, że prowadzi w tej sprawie dochodzenie. Szkolny rabin Zvi Kamenetzky powiedział “The Toronto Star”, że “książki nigdy nie używano do celów dydaktycznych i została usunięta jako lektura nadobowiązkowa”.

Kwestionowana książka

Zarzut nietolerancji wobec szkoły żydowskiej przypomniał o podobnym przypadku w maju br., kiedy to weekendowa szkółka religijna East End Madrassah prowadzona przez meczet w Thornhill utraciła pozwolenie na korzystanie z pomieszczeń szkoły publicznej w Scarborough. W programie nauczania zamieszczonym na szkolnej stronie internetowej znalazły się określenia starożytnych żydów, jako “zdradzieckich i podstępnych” oraz “spiskujących w celu zabicia proroka Mahometa”.

Medresa (szkoła muzułmańska) natychmiast przeprosiła i wycofała kwestionowany materiał z lektur ale utraciła prawo do miejsca w szkole publicznej.

W przeciwieństwie do niej szkoła żydowska w Thornhill dysponuje własnym lokalem i jest zarejestrowana jako firma prywatna, nie podlegając Ministerstwu Edukacji. Nie jest również zobowiązana do przestrzegania prowincyjnego programu nauczania w celu pozyskiwania kredytów, a jej uczniowie mogą przejść do dowolnego liceum w Ontario.