Gospodarka: powolny wzrost – i to już jest optymistyczne

Lokalnie list 27, 2012 at 10:46 pm

Raport OECD jest dla Kanady umiarkowanie optymistyczny

W warunkach trwającego światowego kryzysu, gospodarka Kanady będzie radzić  sobie całkiem nieźle – stwierdza raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organization for Economic Co-operation and Development – OECD).
Gospodarka Kanady w najbliższych trzech miesiącach będzie rosnąć w tempie 1,5 procenta, natomiast w przyszłym roku powinniśmy zanotować 1,8 procentowy wzrost. To oczywiście nie jest tempo, jakiego oczekiwalibyśmy, ale na tle innych gospodarek państw rozwiniętych to całkiem dobra i optymistyczna prognoza. Tym bardziej, że ekonomiści OECD wskazują, że już w 2014 roku wzrost będzie bardziej dynamiczny i wyniesie 2, 4 procenta. Paryska organizacja wskazuje, że ta dynamika pozostawia wiele do życzenia, ale jest daleko lepsza niż w Europie, która będzie trwała w recesji przez cały 2013 rok (recesja – ujemny wskaźnik wzrostu). Głównej przyczyny wciąż zbyt powolnego wzrostu ekonomiści upatrują (w przypadku Kanady) w kurczącym się rynku eksportowym, zbyt słabym zaangażowanie rządu Kanady w programy oszczędnościowe i bardzo wysokim zadłużeniu kanadyjskich gospodarstw domowych.
Na tle gospodarek 34 krajów najwyżej uprzemysłowionych, na temat których wypowiadają się specjaliści z OECD, stopy wzrostu Kanady są wyższe od średniej.
Byśmy zbytnio się nie cieszyli raport OECD ostrzega polityków przed grożącymi gospodarce kanadyjskiej wstrząsami., które mogą osłabić tempo wzrostu. By im zapobiec potrzebna jest “konsolidacja budżetów, zarówno federalnego jak i prowincyjnych.” Z kolei – gdyby wstrząsy miały być zbyt silne to “tempo redukcji zadłużenia wewnętrznego powinno zostać spowolnione” – czytamy w raporcie. OECD wskazuje też na możliwość przegrzania rynku handlu nieruchomościami, na co rząd powinien odpowiedzieć akcją ograniczenia ilości kredytów hipotecznych.
Ta część raportu, która dotyczy gospodarki światowej jest o wiele bardziej ponura niż prognoza dotycząca Kanady.

Pier Carlo Padoan – główny ekonomista OECD

- Nie można wykluczyć kolejnej zapaści gospodarki światowej – powiedział Pier Carlo Padoan, główny ekonomista OECD, wskazując na tkwiącą w głębokiej recesji Europę, a także na rozwijającą się poniżej oczekiwań gospodarkę USA oraz znacznego spowolnienia na rynkach wschodzących (do takich rynków zaliczana jest Polska).
Na niezłe perspektywy dla kanadyjskiej gospodarki wskazuje wolne, ale stałe dźwiganie się z kryzysu gospodarki USA, od której Kanada jest najbardziej uzależniona. OECD przewiduje, że gospodarka Stanów Zjednoczonych będzie rosła w 2014 roku w tempie nieco wyższym niż w Kanadzie i wyniesie 2,8 punktów procentowych.
Ponieważ gospodarka naszych południowych sąsiadów odczuła kryzys znacznie dotkliwiej i doznała znacznie większego spadku niż Kanada, to mimo wyższego wzrostu, Kanada wciąż będzie utrzymywała przewagę.
Odbije się to na przykład na wskaźniku bezrobocia. W Kanadzie w 2014 roku spadnie do poniżej siedmiu procent, podczas gdy w USA wciąż będzie się utrzymywała na poziomie ośmiu procent.