Małżeństwo po kanadyjsku

Poradnik Series sty 6, 2013 at 3:36 pm

zz wedding1Zgodnie z Konstytucją Kanady wyłączną władzę w udzielaniu małżeństw (i rozwodów) na terenie Kanady ma rząd federalny, aczkolwiek władze prowincyjne są egzekutorami tej władzy.

Najwyższy współczynnik zawartych małżeństw występuje na Wyspie Księcia Edwarda (6.5 na tysiąc mieszkańców), a najniższy w Quebeku (tylko trzy na tysiąc).

Związki małżeńskie w Kanadzie mogą być zarówno cywilne (prawne), jak i sakramentalne (religijne, kościelne). Mogą je udzielać odpowiednio urzędnicy cywilni, sędziowie, sędziowie pokoju, jak i osoby duchowne. Większość kanadyjskich małżeństw posiada ślub kościelny (76.4%).

Oprócz federalnych uregulowań prawnych, poszczególne prowincje kanadyjskie ustanowiły dodatkowe uwarunkowania zawarcia związku małżeńskiego, wśród których najważniejsze to stopień ewentualnego powinowadztwa oraz wiek. Np. w Ontario wziąć ślub może wziąć osoba w wieku powyżej 18 lat. Jest to możliwe również już od 16 roku życia ale za zgodą jej obu rodziców. Inne prowincje określają cezurę wiekową dla małżeństwa na 18 lat (Alberta, Quebec) lub nawet 19 (Brytyjska Kolumbia). Małżeństwo poniżej 16 roku życia jest możliwe wyłącznie  za zgodą sądu.

zz wedding2Alberta jest jedyną prowincją w Kanadzie, która dopuszcza sądowe dochodzenie odszkodowań wobec kogoś za niedotrzymanie obietnicy poślubienia innej osoby. Zwykle dotyczy to zaręczonych mężczyzn wobec kobiet, które rezygnują, ale nie mogą się rozstać z pierścionkiem zaręczynowym.

Nieformalne małżeństwa (ze względu na brak urzędowego lub religijnego usatysfakcjonowania związku) czyli konkubinaty nie podlegają obowiązkowi formalnego rejestrowania, ale istnieje możliwość dziedziczenia po konkubencie i dochodzenia od niego alimentów po przedstawieniu rzetelnych dowodów na istnienie tegoż (świadków, dokumentów o wspólnym mieszkaniu, wspólnego konta, itd.) .

W 1969 roku Kanada zalegalizowała kontakty homoseksualne i należy do stosunkowo nielicznej liczby państw i regionów, gdzie małżeństwo osób różnej płci jest równoważne związkowi osób tej samej płci (od 2005 roku). Obowiązują podobne jak powyżej ograniczenia wiekowe i te same skutki cywilnoprawne, łącznie z możliwością adopcji dzieci.

Aby otrzymać akt ślubu w Kanadzie, nie potrzeba być rezydentem tego kraju, jakkolwiek podanie złożyć muszą oboje małżonkowie. W tym przypadku wcześniejsi rozwodnicy muszą załączyć urzędowe dowody anulowania ich wcześniejszego związku, zaś wcześniejsi wdowcy akt zgonu byłego małżonka.

Rozwiązanie małżeństwa następuje poprzez rozwód określony Ustawą Rozwodową z 1985 roku.  Rozwód na żądanie jednego lub dwojga małżonków może nastąpić jeśli nastąpił trwały i zupełny rozkład małżeństwa. Określa się go wówczas, kiedy występuje jedna z poniższych przesłanek:

  1. roczny okres separacji,
  2. zdrada małżeńska,
  3. traktowanie jednego z małżonków z okrucieństwem fizycznym lub psychicznym, co wyklucza dalsze wspólne współżycie.

Ponadto przyczyną do anulowania małżeństwa może być fakt, że jedna (lub obie) ze stron znajdowały się podczas ceremonii ślubnej w stanie nietrzeźwości, więc nie zdały sobie sprawy z konsekwencji prawnych. Inne przyczyny do anulowania związku małżeńskiego to np. nakłanianie groźbą lub szantażem, impotencja lub awersja seksualna. W ostatnich dwóch przypadkach nawet jednorazowy akt seksualny utrwala małżeństwo jako skonsumowane.

Rozwód po kanadyjsku: TUTAJ.