Nowe przepisy EI (2013)

Poradnik Series sty 10, 2013 at 6:34 am

Weszły w życie w całej Kanadzie nowe przepisy regulujące i zmieniające ustawę o zasiłku dla bezrobotnych (Employment Insurance).

Ottawa szacuje, że około 8000 osób, które znajdują się obecnie na zasiłku, opuści go, co przyczyni się do zaoszczędzenia 12,5 mln dolarów w roku 2012-2013 i 33 milionów dolarów w następnych latach.

Rząd zainwestuje 7,2 miliona dolarów na kontrolę osób korzystających z zasiłku, aby sprawdzić czy autentycznie i aktywnie poszukują pracy.

Reforma ustala trzy kategorie bezrobotnych, na podstawie ich sposobu korzystania z zasiłku w poprzednich latach. W zależności od kategorii, w której się znajdą, bezrobotni będą mieli do swojej dyspozycji krótszy lub dłuższy okres czasu na poszukiwanie nowej pracy. Po tym okresie zostaną zmuszeni zaakceptować pracę, za którą otrzymają wynagrodzenie niższe niż stawka wyjściowa (od 70% do 90%).

Wyjściowa stawka jaka będzie wzięta pod uwagę w ramach nowego systemu, będzie tą, którą dana osoba otrzymywała w pracy wykonywanej najdłużej podczas 52 tygodni poprzedzających okres świadczeń.

Pracownicy sezonowi będą zmuszeni zaakceptować inną pracę nawet z wynagrodzeniem niższym o 70%, od poprzedniego wynagrodzenia i miejscem pracy odległym o godzinę jazdy, w przeciwnym razie zostaną pozbawieni świadczeń EI.

Od teraz bezrobotny, który wcześniej pracował w miejscu bardziej odległym niż godzina jazdy w jedna stronę, może zostać zmuszonym do zakceptowania tego nowego standardu podczas poszukiwania nowej pracy.

Ponadto, wydatki związane z podjęciem nowej pracy, nie będą traktowane jako podstawa do odmowy jej przyjęcia.

Bezrobotni procentowo w rozbiciu na prowincje