Emerytura po kanadyjsku (2): OAS

Poradnik Series sty 20, 2013 at 11:00 pm

OLD AGE SECURITY

OAS (OLD AGE SECURITY)  jest “drugim czekiem” (a nierzadko jedynym) w portfelu emeryta. Aby go otrzymać, nie jest wymagane wcześniejsze odkładanie składek, decydują zupełnie inne czynniki.

Zasiłek emerytalny Old Age Security otrzymuje większość Kanadyjczyków po ukończeniu 65 roku życia. Generalnie przyznawany jest ludziom o niezbyt wysokich dochodach, co w praktyce oznacza większość ludzi starszych. Jeśli z rozliczenia podatkowego wynika, że roczny dochód danej osoby wynosi ponad 70.954 dol., wówczas cześć zasiłku musi zostać zwrócona. Przy dochodzie przekraczającym 114.640 dol. rocznie nie ma co liczyć na OAS.

Aby otrzymywać emeryturę z OAS należy złożyć podanie (pół roku przed osiągnięciem wieku emerytalnego) do Department of Human Resources and Social Development (odpowiedni formularz ISP3000 można ściągnąć z witryny Service Canada) oraz spełniać kilka warunków.

W przypadku pełnego zasiłku OAS (którego wysokość wynosi dzisiaj ok. 530 dol. miesięcznie) należy przynależeć do jednej z dwóch kategorii:

1.            mieszkać w Kanadzie przez przynajmniej 40 lat od chwili osiągnięcia pełnoletności (18 lat),

2.            być urodzonym przed 1 lipca 1952 roku, /oraz / mieszkać w Kanadzie przez pewien czas pomiędzy datą osiągnięcia pełnoletności, a datą 1 lipca 1977 roku, /oraz/ mieszkać w Kanadzie przez 10 lat bezpośrednio w okresie przed zatwierdzeniem złożonego podania o OAS.

W przypadku jeśli emeryt nie mieszkał w pełnym okresie dziesięciu lat, ponieważ przebywał z różnych powodów pobyt na rzecz mieszkania w innych krajach, w dalszym ciągu może kwalifikować się do pobierania pełnego zasiłku, jeśli spełnia oba poniższe kryteria:

1.            mieszkać w Kanadzie przez rok bezpośrednio w okresie przed zatwierdzeniem złożonego podania o OAS, oraz:

2.            mieszkać w Kanadzie w okresie poprzedzającym wspomniane wcześniej 10 lat i od chwili osiągnięcia pełnoletności mieszkać w Kanadzie przynajmniej 3 razy dłużej niż wynosi suma wszystkich nieobecności w tym kraju w okresie ostatnich 10 lat.

Jeżeli emeryt nie kwalifikuje się do otrzymania pełnej emerytury OAS, może otrzymać emeryturę częściową pod warunkiem spełnienia wszystkich trzech poniższych warunków:

1.            mieć 65 lub więcej lat, oraz

2.            być obywatelem Kanady lub stałym rezydentem (Permanent resident) obecnie mieszkającym w Kanadzie, oraz

3.            mieszkać w Kanadzie przez ostatnie 10 lat.

Ponadto pamiętajmy, że Kanada ma dwustronne umowy o wymianie świadczeń emerytalnych z wieloma krajami, włącznie z Polską. W świetle tych umów przepisy zezwalają na zaliczenie lat spędzonych w innym kraju do kwalifikowania się o emeryturę OAS oraz na łączenie stażów pracy w poszczególnych krajach.

Do korzystania z OAS mają prawo również Kanadyjczycy, którzy dziś mieszkają poza Kanadą. Warunkiem jest przemieszkanie w Kanadzie co najmniej 20 lat od chwili uzyskania pełnoletności.

Emeryci o najniższym lub zerowym dochodzie uprawnieni są do korzystania z uzupełniającej zapomogi socjalnej, zwanej Guaranteed Income Supplement (GIS), która sama (w odróżnieniu od OAS) nie podlega opodatkowaniu jako dochód. Dodatek ten różni się w zależności od dochodów, stanu cywilnego oraz wieku małżonka/ki w przypadku małżeństw.

Maksymalny dodatek GIS dla pojedynczej osoby bez innych źródeł dochodu wynosi około 600 dol. W przypadku pary małżeńskiej GIS wynosi około 400 dol. na osobę.

 

Grzegorz Brzęczyszczykiewicz