Emerytura po kanadyjsku (3): RRSP

Poradnik Series luty 4, 2013 at 4:08 pm

zz rrsp1 Państwową emeryturę w Kanadzie tworzą dwa filary: Canada Pension Plan (CPP) oraz Old Age Security (OAS). Ci z nas, którzy myślą o jak najlepszym zabezpieczeniu się na starość, mogą również zadbać o emeryturę prywatną.

Najpopularniejszą jej formą jest RRSP czyli Registered Retirement Savings Plan. Jest to nic innego, jak specjalne konto, na którym możemy gromadzić własne oszczędności. Korzyść jest taka, że jeśli w ten sposób zbieramy pieniądze to zwolnione one są od podatku dochodowego, co jest zagwarantowane przez Income Tax Act.

Najogólniej biorąc, RRSP może zredukować nasze podatki na trzy sposoby:

- wpłaty przeznaczone na RRSP mogą być odejmowane od dochodu jeszcze przed kalkulacją wysokości podatku dochodowego,

- dochód wygenerowany na koncie RRSP (a więc odsetki, dywidendy, zyski kapitałowe itp.) nie podlega opodatkowaniu aż do chwili, kiedy pieniądze wycofywane są z planu, pozwalając na to, aby sam plan rósł szybciej, niż w przypadku gdyby te same pieniądze zainwestowane zostały gdzieś indziej i musiały podlegać opodatkowaniu.

zz rrsp3- pieniądze z konta RRSP mogą być wycofywane w sytuacji, kiedy niektóre lata przynoszą niższy dochód (np. wskutek przejścia na bezrobocie lub na emeryturę) niż pozostałe lata, w których odkładaliśmy na RRSP.

W skład planu RRSP mogą wchodzić: konta oszczędnościowe, gwarantowane certyfikaty oszczędnościowe (GIC), obligacje, pożyczki hipoteczne, fundusze powiernicze, akcje giełdowe i fundusze pracownicze. Proszę jednak pamiętać, że w przypadku inwestowania w akcje, obligacje lub fundusze, koniecznie należy skorzystać z pomocy doradcy inwestycyjnego. Samodzielnie albo nie przejdziemy procesu rejestracji, albo popełnimy fatalne w skutkach błędy.

W przypadku kiedy używamy pieniędzy z przeznaczeniem na RRSP ale do inwestycji w fundusze więcej niż jednej firmy, wówczas tworzymy oddzielne, niezależne konta RRSP. Chyba, że pozwolimy jednej firmie (np. dużemu bankowi), aby zawiadywała wieloma różnymi inwestycjami w ramach jednego konta. Wówczas takie konto nazywa się nominowane. Jego zaletą jest możliwość kontrolowania wielu inwestycji z tego samego konta, zaś wadą, że  ponosimy koszty opłaty rocznej.

zz rrsp2Konto RRSP nie musi być indywidualne. Można je dzielić z małżonkiem lub tworzyć grupowe. W tym trzecim przypadku wpłaty aranżuje pracodawca według życzenia pracowników przy okazji sporządzania listy płac. Zaletą tego systemu jest to, że oszczędza się błyskawicznie, nie potrzebując czekać na wpłatę cały rok. Wpłat można dokonywać ustawowo w okresie pierwszych 60. dni roku fiskalnego.

O tym ile wynosi nasz limit dedukcyjny (czyli ile pieniędzy fiskus pozwala nam rocznie przeznaczyć na RRSP) określa “Notice of (Re)Assessment”. Kwoty niewykorzystane są akumulowane. Oznacza to, że jeśli nasz limit roczny wynosi 10 tysięcy dolarów, a na RRSP przeznaczymy tylko tysiąc, pozostałe 9 tysięcy dopisuje się do powiększonego limitu w następnych latach. W ten sposób osoba, której być może dzisiaj nie stać na odkładanie pieniędzy na starość, może zawsze skorzystać ze skumulowanego RRSP w przypadku nagłego przypływu środków (spadek, wygrana, itp.).

Ponadto istnieją sytuacje, w których możemy pożyczyć nieopodatkowane pieniądze ze swojego własnego konta RRSP. Najciekawszą z nich reguluje tzw. Life-Long Learning Plan, pomyślany jako ulga dla chcących się dokształcać. Plan ten pozwala na finansowanie naszej nauki w szkolnictwie ponadpodstawowym, poprzez zaciągnięcie (u siebie samego) pożyczki w wysokości nie większej niż 10 tys. rocznie i do maksymalnej sumy nie przekraczającej 20 tys. dolarów.

Najważniejszą zaletą planu RRSP w Kanadzie jest to, że można go odpisać od podatku, czyli sumę tam przeznaczoną odciągnąć od naszego dochodu. Są to poważne oszczędności.

Wiek ustawowo obligujący nas do wyciągnięcia naszychoszczędności z planu RRSP to 71 lat. Wówczas pieniądze muszą być albo usunięte z konta albo przelane na RRIF (Registered Retirement Income Fund).

 (tp)

Patrz też: Coraz mniej chętnych na RRSP