Nowe kierunkowe: 437 i 365

Lokalnie Series luty 13, 2013 at 4:18 pm

Od przyszłego miesiąca przybędą w GTA dwa nowe numery kierunkowe (area codes). W Toronto numer 437 dołączy do istniejących dotąd  kierunkowych 416 i 647.

Z kolei w regionach pod Toronto, w których abonenci używają kierunkowych 905 lub 289 (a więc włącznie z Mississaugą, Burlington oraz Whitby) – dojdzie nowy numer: 365.

Gdyby nie wprowadzane zmiany w 2014 zabrakłoby nowych numerów telefonów dla mieszkańców GTA.