Coraz więcej osób zmuszonych pracować na emeryturze

Kanada Series luty 20, 2013 at 11:43 am

Najnowsze badania wskazują, że coraz więcej Kanadyjczyków zmuszonych będzie do pracy po 66 roku życia zamiast przechodzenia na emeryturę. Ci, którzy myślą inaczej – w większości są fantastami – czytamy w konkluzji dorocznego raportu firmy ubezpieczeniowej Sun Life Financial, opartego na badaniach ankieteryjnych sondażowni Ipsos Reid.

Jedynie 27% responentów wierzy w to, że przejdzie na emeryturę w wieku 66 lat. W porównaniu z poprzednim rokiem „spadek liczby optymistów“ jest ogromny – wynosi prawie 50%.

Z kolei 32% badanych twierdzi, że po osignięciu wieku emerytalnego będą zmuszeni sięgąć po dodatkowe zajęcia w niepełnym wymiarze czasu.

- Myślę że kryzys finasowy miał olbrzymi wpływ na domowe budżety. Niskie oprocentowanie depozytów też wpływa na oszczędności i plany z nimi związane ale jednym z najważniejszych czynników jest rosnąca długowieczność – twierdzi Kevin Dougherty, prezydent giganta Sun Life Financial Canada. – Biorąc wszystko razem pod uwagę, ludzie decydują się pracować dłużej.

63% ankietowanych twierdzi, że jest zmuszonych do pracy na emeryturze, a tylko 37% pracować zamierza bez zewnętrznego przymusu. Przeciętni statystycznie Kanadyjczycy uważają przy tym, że bezpiecznym minimalnym dochodem na emeryturze, który pozwali im żyć bez stresu, będzie suma $46,000 rocznie.

Dougherty twierdzi, że Kanadyjczycy „nie odrabiają prawidłowo lekcji z matematyki“, a ich oczekiwania nijak nie mają się do możliwości. I w związku z tym zachęca zawczasu do korzystania z odpowiednich planów finansowych.

Z raportu wynika także, że 38% respondentów ankiety Sun Life obawia się, że wyda swoje oszczędności zanim osiągnie wiek emerytalny, podczas gdy 31% przewiduje, że będzie w stanie opłacać ewentualnych kosztów leczenia i leków.