Uczniowie uciekają do szkół katolickich

Lokalnie Series luty 25, 2013 at 4:59 pm

Zarówno nauczyciele szkół średnich jak i nowa minister edukcji przyznają, że rośnie liczba tych uczniów klas ósmych, którzy edukcję ponadpodstawową zamierzają kontynuować raczej w szkołach  katolickich niż publicznych.

Minister Liz Sandals powiedziała, że wprawdzie nie może jeszcze przytoczyć żadnych statystyk, ale z jej rozmów i obserwacji wynika, że szkoły katolickie mogą się spodziewać lawiny podań w związku z tym, że rodzice pragną dla swych dzieci pełnego zakresu świadczeń, jakich dostarcza szkoła, w tym również domagają się prowadzenia zajęć pozalekcyjnych.

Ostatnie protesty nauczycieli szkół publicznych i zawieszenie tych zajęć (jak kółka zainteresowań, drużyny sportowe, etc.) spowodują eksodus uczniów – przewiduje Ontario Public School Boards’ Association.

W piątek Ontaryjskie Zrzeszenie Publicznych Kuratoriów Oświaty oświadczyło, że będzie nakłaniać swoich nauczycieli, aby przywrócili zajęcia pozaszkolne w swoich szkołach ale w poniedziałek zakomunikowano, że 20% nauczycieli już nigdy nie zgodzi się na woluntaryjne prowadzenie takich zajęć.

Wiadomo jednak, że im mniej uczniów tym mniej będzie potrzeba nauczycieli. Zaczną się zwolnienia. Co złośliwsi twierdzą, że zaczną się od wymienionych 20%…