Zbyt dowcipny nauczyciel

Lokalnie Series marz 7, 2013 at 4:09 am

 

Oakwood Collegiate Institute – szkoła, z której został zwolniony nauczyciel

Torontoński nauczyciel szkoły średniej, który pozwolił sobie rozdać uczniom kartki z niepoprawnymi politycznie dowcipami został ostatecznie i definitywnie dyscyplinarnie zwolniony ze szkoły.

Jeff Jones, który wykładał podstawy dramatu i teatru w Oakwood Collegiate Institute rozdał swoim 10 uczniom kartki z dowcipami. Były to przykłady różnych mniej lub bardziej wysublimowanych żartów opartych na codziennych obserwacjach. Miał to być – zdaniem nauczyciela – przykład, jak można w satyryczny sposób przetwarzać i widzieć otaczający świat.
Wiele z tych rozdanych uczniom dowcipów miały seksistowski rubaszny charakter, część mogła budzić rasistowskie skojarzenia. Część odnosiła się do przemocy seksualnej.
Jeden z rodziców, któremu nie spodobały się żarty przyniesione przez nauczyciela złożył formalną skargę do kuratorium oświaty. Władzze zawiesiły nauczyciela w czynnościach na początku stycznia i wszczęły postępowanie wyjaśniające. W ich wyniku właśnie zwolniono nauczyciela z pracy.