Kłopot z emerytami

Lokalnie Series marz 19, 2013 at 3:31 am

Lider Partii Konserwatywnej w Ontario, Tim Hudak uważa, że prowincji nie stać na wypłacanie hojnych emerytur nauczycielom, urzędnikom i innym pracownikom sektora publicznego. Z kasy publicznej na obsługę tych nieprawdopodobnie rozdętych przywilejów wydawanych jest miliardy dolarów. Większość pracowników sektora publicznego pobierają więcej z tytułu praw do emerytury niż byli w stanie wpłacić z tytułu składek na plan emerytalny.
Tim Hudak uważa, że dalsze tolerowanie takiej sytuacji jest nimożliwe i grozi załamaniem prowincyjnego budżetu.

Tim Hudak

- Zobowiązania emerytalne wobec pracowników sektora publicznego to tykająca bomba – stwierdził Hudak – Rządzący Liberałowie powinni uzależnić wyższą emeryturę obecnych pracowników sektora publicznego od stażu pracy i wieku, w którym się na tę emeryturę przechodzi. A emerytury nowo przyjmowanych pracowników uzależnić od programów świadczeń emerytalnych a nie gwarantować określone świadczenia.

Hudak chce również wprowadzenia zbiorczych planów emerytalnych dla pracowników sektora prywatnego, którzy nie mają prawa do emerytury i które nie wymagają od pracodawców dokonywania żadnych wpłat.

Hudak chce wyrównania lub choćby zmniejszenia nierówności w systemach emerytalnych pracowników sektora publicznego i prywatnego. Powołuje się na raport ekonomisty, prof. Don’a Drummond’a, który wskazuje na wiele nieuzasadnionych przywilejów pracowników sektora publicznego. Drummond pisze, że przeciętny nauczyciel przechodzi na emeryturę w wieku 59 lat, po przepracowaniu 26 lat i pobiera emeryturę przez okres kolejnych 25-30 lat.
- Taka sytuacja jest nie do utrzymania. Luka pomiędzy tym, co zostało obiecane w ramach określonych świadczeń, a tym co jest w publicznej kasie sięga 100 miliardów dolarów – mówi Hudak – To oczywiście wynik przechodzenia na emeryturę fali wyżu demograficznego, ale też skutek rozdmuchanych planów emerytalnych w stosunku do pewnych grup pracowniczych. Mamy więc wybór. Możemy zreformować system emerytalny lub zabrać pieniądze przeznaczone na opiekę zdrowotną, na utrzymanie szkół.

Kathleen Wynne

Premier Kathleen Wynne odpowiada, że rząd zawarł niedawno porozumienie z trzema największymi publicznymi funduszami emerytalnymi – Healthcare of Ontario Pension Plan, Ontario Public Service Employees Union Pension Plan i College of Applied Arts and Technology Pension Plan, które zobowiązały się, że przez okres pięciu lat prowincja nie będzie musiała zwiększać swojego wkładu finansowego do tych funduszy. Da to – zdaniem premier Wynne oszczędności rzędu póltora miliarda dolarów w ciągu trzech lat.
Podobną umowę podpisano też z Ontario Teachers Pension, który zarządza aktywami rzędu 117 miliardów dolarów.
Mimo tych kroków budżet prowincji wciąż będzie musiał dopłacić $9,6 miliarda dolarów na emerytury prcownicze.

Minister finansów Ontario Charles Sousa sugerował możliwość podniesienia wieku emerytalnego, ale w końcu wycofał się z tego projektu ustami swojego rzecznikaDarcy McNeill, która stwierdziła, że “minister Sousa źle usłyszał pytanie dziennikarza.”

Andrea Horwath

Z kolei liderka NDP, Andrea Horwath apeluje o utworzenie prowincyjnego planu emerytalnego, który byłby dostępny dla każdej osoby pracującej w Ontario. Wyrównałoby to nierówności w emeryturach i zależności w ich wysokości i warunkach przechodzenia na emeryturę od miejsca zatrudnienia. Zwiększyłoby też fundusz emerytalny, ponieważ na ten powszechny plan emerytalny musieliby płacić wszyscy – i pracownicy i pracodawcy z sektora prywatnego.
Warto może jeszcze dodać, że nie tylko Ontario boryka sie z problemem braku pieniędzy na wypłatę emerytur. Ottawa zastanawia się nad podwyższeniem wieku, który kwalifikowałby do otrzymywania świadczeń Old Age Security i Guaranteed Income Supplement  z 65 do 67 lat.