Protesty Zielonych przeciwko renowacji elektrowni atomowej Darlington

Lokalnie Series kwie 17, 2013 at 12:31 am

Elektrownia atomowa Darlington

Władze zdecydowały się na remont kapitalny jednej z największych kanadyjskich siłowni jądrowych Darlington w miejscowości Carlington, oddalonej o 70 kilometrów od Toronto. Dzięki temu elektrownia, która w zamierzeniu miała służyć przez okres trzydziestu lat, a po zakończeniu eksploatacji jej reaktory miały być  zabetonowane, dostanie swoje drugie życie. Współtwórcą technologii takich remontów jest polski inżynier z Mississaugi Mark Zimny, którego firma jako jedyna na świecie produkuje urządzenia do przeprowadzania takich operacji.
Przeciwko remontowi elektrowni protestują organizacje ekologiczne, którym awaria elektrowni atomowych w Fukushimie, po trzęsieniu ziemi w Japonii, dała asumpt do negowania sensu budowy, remontów i w ogóle istnienia energetyki jądrowej.
W ślad za spektakularnymi akcjami jak skuwanie się  łańcuchami, ekolodzy wnieśli skargę do sądu federalnego żądając sądowej oceny decyzji o remoncie elektrowni i zbadania jej zgodności z obowiązującym prawem ochrony środowiska naturalnego.
Warto może dodać, że remont ma umożliwić elektrowni Darllington pracę do 2055 roku. Bez remontu elektrownia musi zostać zamknięta, a w jej miejsce muszą zostać wybudowane nowe siłownie – jądrowe lub klasyczne – gazowe albo węglowe. Koszt nowej elektrowni jądrowej byłby dziesięciokrotnie wyższy od zamierzonego remontu. Elektrownia Darlington dostarcza 20 procent zapotrzebowania na energię elektryczną w Ontario.