Terrorystę usiłowano deportować już wcześniej

Kanada Series kwie 26, 2013 at 9:41 am

Raed Jaser

Telewizja CBC poinformowała, że już 9 lat temu Kanada usiłowała deportować Raeda Jasera, Palestyńczyka podejrzanego obecnie o planowanie wysadzenia torów pod pociągiem pasażerskim VIA.

RCMP uniemożliwiła ten zamach aresztując przed tygodniem Jasera i jego wspólnika – Tunezyjczyka Chiheba Esseghaiera (szczegóły TUTAJ).

Do deportacji 35-letniego Jasera jednak nie doszło ze względów proceduralnych, a później władze imigracyjne zezwoliły na przyznanie mu statusu stałego mieszkańca.

Raed Jaser przybył do Kanady wraz z rodzicami i dwojgiem rodzeństwa 20 lat temu z Niemiec, posługując się podrabianymi francuskimi dokumentami. Kiedy rodzice złożyli wniosek o przyznanie statusu uchodźcy, Raed był niepełnoletni. Początkowo odmówiono im przyznania statusu, ale rodzina odwołała się. Później Jaserowie wycofali swoje podanie i złożyli inny wniosek, ale Raed nie mógł być nim objęty ze względu na to, że był w międzyczasie skazany za przestępstwo kryminalne (5 zarzutów o oszustwo). W 2004 roku wydano nakaz jego aresztowania w celu deportacji.

Nie doszło do niej jednak. Na przesłuchaniu deportacyjnym młody Jaser oświadczył że jest bezpaństwowym Palestyńczykiem i jako takiego Kanada nie miała gdzie odesłać. Jego prawnik kwestionował także poprawność proceduralną wydalenia.

Raed Jaser urodzony był w Zjednoczonych Emiratach Arabskich ale podczas przesłuchania imigracyjnego deklarował, że nie jest obywatelem tego kraju.

- Jestem Palestyńczykiem z pochodzenia, co nie uprawnia mego miejsca urodzenia jako ojczyzny – argumentował Jaser.

W rezultacie Jaserowi pozowolono pozostać w Kanadzie za kaucją dopóki ministerstwo nie zdecyduje o jego dalszym losie. Po pewnym czasie Jaser złożył podanie o ułaskawienie, z pozytywnym skutkiem. Dzięki temu udało mu się uzyskać status stałego mieszkańca.

Podczas obecnego przesłuchania w sądzie w związku z zarzutami o terroryzm, prawnik Jaser oświadczył, że jego klient “pozostaje w permanentym szoku i niedowierzaniu ”w związku z aresztowaniem i że odrzuca wszelkie stawiane mu zarzuty. Zarówno on jak i Esseghaier pozostaną w areszcie do czasu kolejnej rozprawy 23 maja.

Pozostali członkowie rodziny Jasera posiadają już obywatelstwo kanadyjskie.