Canada Post ma dosyć doręczania?

Kanada Series kwie 27, 2013 at 1:00 pm

Komisja powołana przez pocztę kanadyjską ostrzega, że ta państwowa korporacja jeszcze przed końcem dekady będzie przynosić straty rzędu miliarda dolarów rocznie. Obecny deficyt wynosi 127 mln rocznie.

Wynika to z tego, że coraz wieksza ilość korespondencji omija pocztę, ponieważ jest przesyłana elektronicznie – z komputera do komputera. Wciąż dochodowe jest dostarczanie paczek, ale na tym polu działa silna konkurencja prywatnych firm kurierskich.

Raport sprządzony właśnie przez The Conference Board of Canada wykazał, że nawet podwyższenie cen nie poprawi sytuacji. Z drugiej strony zakłada się, że wycofanie się poczty z doręczycielstwa w aglomeracjach miejskich (1/3 domów w Kanadzie) przyniosłoby oszczędności rzędu 576 mln rocznie.