Wcześniej chłodzić

Lokalnie Series maj 5, 2013 at 11:15 am

Radny Toronto zamierza przeforsować pomysł wcześniejszego, obligatoryjnego włączania klimatyzacji w budynkach mieszkalnych.

Joe Mihevc przedstawi radzie miejskiej plan, który zobowiąże właścicieli budynków do chłodzenia mieszkań już 15 maja.

Dotychczas nie ma takiego przymusu aż do dnia 2 czerwca.

Mihevc twierdzi, że ma to związek z tym, że w ostatnich latach klimat się ociepla i doświadczamy coraz wyższych temperatur w porze letniej, co sprawia że często przed 2 czerwca życie w mieszkaniach bez klimatyzacji jest nieznośne.

Jednak nawet jeśli rada miejska zatwierdzi wniosek i przekaże go komitetowi wykonawczemu, przepis nie wejdzie w życie wcześniej niż w 2014 roku.