222. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Polacy w Kanadzie Series maj 6, 2013 at 3:28 pm

Konstytucja 3 Maja, druga w dziejach świata demokratyczna konstytucja, uchwalona została przez sejm w 1791 jako ustawa rządowa, regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Polskiej.

Foto: Andrzej Kawka

Uroczyste obchody 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, zorganizowane w Toronto jak co roku przez Okręg Toronto KPK, odbyły się w niedzielę 5 maja 2013. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Kongresu Polonii Kanadyjskiej, rządu polskiego, rządu kanadyjskiego, weterani, harcerstwo, przedstawiciele organizacji polonijnych i osoby prywatne.

Foto: Irena Urbaniak

O godz.11:00 w kościele św. Stanisława Kostki przy Denison Ave. odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny. Sztandary do kościoła wprowadził komendant Placówki 114 SWAP, członek zarządu KPK OT, Krzysztof Tomczak. Mszę św. odprawił i homilię wygłosił proboszcz parafii, o. Mirosław Olszewski OMI.

Foto: Irena Urbaniak

W nawiązaniu do słów Jezusa do Apostołów „Pokój mój wam daję”, w homilii rozwinięty był szeroko pojęty temat pokoju. Ten temat w powiązaniu ze świętem 3 Maja, wzbogaciło przypomnienie słów Jana Pawła II, wypowiedzianych podczas jego drugiej wizyty w Polsce: „Pokój Tobie Polsko, Ojczyzno moja”. Słowa liturgii czytali harcerze. Chór śpiewał patriotyczne pieśni.

Foto: Andrzej Kawka

Po mszy św. można było posilić się żołnierskim obiadem w siedzibie Koła 20 SPK przy 206 Beverley St. Stąd o godz. 14:00 wyruszył pochód ze sztandarami, przy dżwiękach orkiestry dętej „Orzeł Biały” i werbli harcerskich, prowadzony przez komendanta Krzysztofa Tomczaka, w asyście dwóch harcerzy.

Foto: Andrzej Kawka

Pochód przeszedł ulicą College i Queen’s Park przed budynek parlamentu ontaryjskiego.

Foto: I. Kirejczyk

Zgromadzonych przywitał prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej Juliusz Kirejczyk.

Foto: Hieronim Teresiński

Po inauguracyjnym przemówieniu, prezes przedstawił gości honorowych. Byli to: Dipika Damerla MPP Mississauga East – Cooksville, Cheri DiNovo MPP Parkdale – High Park, Peggy Nash MP Parkdale – High Park, Paweł Szałamacha posel na Sejm RP, Teresa Berezowska prezes KPK, Andrzej Janik konsul RP, weterani, harcerze, organizacje, Polonia.

Foto: Andrzej Kawka

Odegrano hymny narodowe Polski i Kanady. Przy dźwiękach hymnu polskiego flagę na maszt wciągnął były prezes Stowarzyszenia Lotników Polskich – Skrzydło „Warszawa”, Jan Gasztold.

Foto: Iwona Bogorya

Następnie wygłoszone zostały okolicznościowe przemówienia. Wystapili: Dipika Damerla MPP, Cheri DiNovo MPP, Peggy Nash MP, poseł Paweł Szałamacha, konsul Andrzej Janik. Końcowe przemówienie prezes Teresy Berezowskiej łączyło się z wręczeniem odznak honorowych KPK dla zasłużonych osób, działających w organizacjach zrzeszonych w kongresie. Trzy brązowe odznaki i srebrną otrzymały panie z Koła Pań „Nadzieja”. Koło Pań „Nadzieja”, wyróżniające się na uroczystościach zielonymi chustami, prowadzi ogromną działalność charytatywną. Ich pomoc nie ogranicza się do Polski i Polonii, lecz wspierają też potrzeby kanadyjskie. Brązowe odznaki otrzymały: Ala Dragunowska, Leokadia Wieczorek, Teresa Mazurek. Srebrną – Halina Drożdżal, od wielu lat oddana swojej organizacji prezes Koła Pań „Nadzieja”. Teresa Klimuszko, która otrzymala zlotą odznakę, należy do Koła Pań, ale to najwyższe odznaczenie KPK otrzymała za swój dźwięczny śpiew dla całej Polonii przez kilkadziesiąt lat.

Foto: I. Kirejczyk

Złotą odznakę otrzymał Juliusz Kirejczyk, prezes KPK OT i przewodniczący Rady KPK, a wcześniej długoletni wiceprezes KPK OT.

Foto: Iwona Bogorya

Na zakończenie podziękowano wszystkim za udział, a szczególnie weteranom. Święto 3 Maja uczczone zostało w Toronto przy znakomitej pogodzie i uroczystość była pogodna i radosna.

Krystyna Sroczyńska 

Foto: Andrzej Kawka