Spis powszechny: najwięcej imigrantów z Azji, Kanadyjczycy odwracają się od religii

Kanada Series maj 8, 2013 at 11:49 am

Najnowsze badania demograficzne przynoszą nam zaskakujące fakty. Jeszcze nigdy dotąd w Kanadzie nie było tylu ludzi urodzonych poza granicami tego kraju. Zaobserwowane proporcje nie wystąpiły nigdy wcześniej w ciągu całego stulecia. Są młodzi, mieszkają głównie w dzielnicach podmiejskich, przeważnie pochodzą z Azji, chociaż rośnie też liczba Afrykanów.

Wyniki te przyniósł National Household Survey – nowy rodzaj spisu zaproponowanego przez premiera Harpera, a sporządzonego przez Urząd Statystyczny. Ma on zająć miejsce tradycyjnego spisu powszechnego dokonywanego co kilka lat.

Nowa ankieta nie bada wszystkich, a jedynie określone zbiory mieszkańców wybrane metodami statystycznymi. Objęto nią prawie 3 miliony osób, a w rezultacie uzyskano następujący wynik: 6.8 mln mieszkańców Kanady urodziło się poza granicami, a to oznacza 20.6% populacji (więcej niż w 2006 = 19.8%). Wyższego wskaźnika nie posiada żaden z wysokorozwiniętych krajów G8.

Te same badania wykazują, że w minionych 5 latach przybyło o 20% ludności aborygeńskiej (czyli 16.3% Metysów i 18.1 Inuitów), która stanowi obecnie 4.5% kanadyjskiej populacji.

Jeden na pięciu obywateli zalicza się do tzw. widocznej mniejszości. Jednakże w aż dziewięciu dużych miastach te mniejszości stały się już większością. Biały człowiek nadal zdecydowanie dominuje na wsi i na prowincji.

Dotychczas, do roku 2006, spisy powszechne oparte były na obowiązkowych formularzach, które docierały do jednej piątej kanadyjskich gospodarstw domowych. Zawierały pytania o pochodzenie, imigrację i religię. Konserwatyści częściowo zlikwidowali tę formę spisu w roku 2010, a Urząd Statystyczny wprowadził w ich miejsce ankietę bardziej szczegółową i docierającą do większej ilości osób ale woluntaryjną.

Obecny spis powszechny nazywany National Household Survey nie jest idealny ale lepszego nie ma. Dzięki niemu dowiadujemy się m.in. że:

- Najwięcej nowych imigrantów przybywa z Azji (56.9%), głównie z Bliskiego Wschodu.

- W ostatnich latach najwięcej ze wszystkich krajów dostarczyły nam imigrantów Filipiny (13%), tuż za nimi: Chiny i Indie.

- Nowo przybyli osiadają głównie w większych miastach w średnim statystycznie wieku 31.7 lat. (średnia populacyjna w Kanadzie = 37.3 lat).

- Spośród 6.8 milionów imigrantów aż 91% mieszka w dużych aglomeracjach miejskich. 63.4% zamieszkuje Toronto, Montreal lub Vancouver.

- Obszar Toronto nadal pozostaje najbardziej pożądanym celem nowych imigrantów ale coraz częściej obierają oni jako miejsce osiedlenia na przykład prowincje preriowe. Znaczące rozmiary przybierają nowo przybyli w Winnipeg, Saskatoon, Calgary, Edmonton czy Halifaksie.

Kanadyjczycy odwracają się od religii. Podczas gdy dwie trzedcie mieszkańców deklaruje się jako chrześcijanie, prawie jedna czwarta respondentów nie wiąże się z żadną religią. Jest to wzrost niewierzących aż o 16.5% w porównaniu ze spisem sprzed dekady. W tym samym okresie wzrosły wskaźniki przyrostu muzułmanów, sikhów, hinduistów i buddystów.