Pracodawcy wysoko oceniają oferowane plany emerytalne

Kanada Series maj 22, 2013 at 11:11 pm

Badanie „Canadian Retirement Trends Survey Highlights 2012″, przeprowadzone przez Aon Hewitt, wykazało, że 95 proc. sponsorów programów jest przekonanych o konkurencyjności swoich planów emerytalnych.

zz liscWśród oferentów planów o zdefiniowanej składce – DC (w których pracownicy sami podejmują decyzje inwestycyjne, dokonując wyboru opcji inwestycyjnych) 33 proc. pracodawców organizuje internetowe seminaria (webinaria) oraz tradycyjne seminaria w celu dostarczenia niezbędnej edukacji finansowej, a dodatkowe 35 proc. zamierza to zrobić w 2013 r. 84 proc. sponsorów prowadzi politykę komunikacji z pracownikami uczestniczącymi w planach emerytalnych w celu zapewnienia wiedzy ogólnej, w tym około 75 proc. planów dostarcza wiedzy z zakresu inwestycji.

Badanie wykazało ponadto, że 50 proc. pracodawców zamierza poprawić konkurencyjność ich planów w 2013 r.

Jeśli chodzi o pracodawców oferujących plany DB (o zdefiniowanym świadczeniu), to w aż połowie przypadków działają plany, które są albo zamknięte dla nowych członków, albo zamrożone. Badanie przeprowadzono w październiku i listopadzie 2012 r. wśród 203 kanadyjskich pracodawców oferujących plany emerytalne pracownikom.

Źródło: Plansponsor.com