Nieudana próba zniesienia klubów Gay-Straight w szkołach katolickich

Lokalnie Series maj 24, 2013 at 12:14 pm

OLYMPUS DIGITAL CAMERAW czwartek wieczorem kuratorzy (trustees) z Torontońskiego Kuratorium Szkół Katolickich głosami 7:4 oddalili wniosek kuratora Garry’ego Tanuana o zakazanie w szkołach działalności klubów Gay-Straight (tzw. Gay-straight Alliance), skupiających młodzież zarówno hetero- jak i homoseksualną. Kluby takie istnieją od ubiegłego roku dzięki ontaryjskiej ustawie Accepting Schools. Ustawa taka wprowadzona została przez rząd Liberałów (głosami 65:35) w czerwcu 2012 roku jako “środek walki ze zjawiskiem znęcania się (bullyingu) wśród uczniów”.

Kurator Tanuan, poparty przez kuratora Johna Del Grande twierdził, że “w szkołach katolickich kluby GSA promują pozytywny odbiór aktywności homoseksualnej, co podważa katolickie nauczanie o czystości i małżeństwie”. Przekonywał, że zignorowano katolickie rozwiązania walki z bullyingiem, a kluby takie podważają nauczanie Kościoła.

Podczas głosowania w TCDSB obecny był przedstawiciel Kanadyjskiego Stowarzyszenia Wolności Obywatelskich (CCLA), Noa Mendelsohn Aviv, który przekonywał w swoim oświadczeniu, że “Uczniowie, podobnie jak wszyscy Kanadyjczycy, mają prawo do wolności wypowiedzi, wolności zrzeszania się i równości, oczywiście w rozsądnych granicach”.

Przeciwko klubom GSA w katolickich szkołach wypowiadały się wcześniej liczne organizacje katolickie i Kościół, odbywały się tłumne protesty pod Legislaturą. Arcybiskup Toronto Thomas Collins mówił: - To kuratorzy oświaty i dyrektorzy szkół są uprawnionymi szafarzami duchowej tradycji szkoły, zaś w szkole katolickiej obejmuje ona tradycję katolickiej wiary. Dlaczego używa się mocy ustawy prowincyjnej do zastąpienia prawowitej władzy tych osób?

Z kolei Laurel Broten, która pełniła funkcję ministra oświaty w chwili wprowadzania ustawy w życie, broniła ustawy: - Nie uważam, aby było cokolwiek radykalnego w fakcie przyzwalania uczniom na zakładanie takich klubów,

Kurator Garry Tanuan  (Ward 8)

Kurator Garry Tanuan (Ward 8)

Kurator Tanuan wyraził żal i rozczarowanie czwartkową decyzją boardu. - Jestem rozczarowany jako katolik, rodzic i kurator, że moi koledzy podjęli tak słabą (poor) decyzję… Nie dostrzegli szerszego kontekstu, bo nie są w stanie ochronić konstytucyjnych praw katolickich podatników, uczniów i pracownków oświaty.

Kluby zrzeszające młodzież gejowską lub generalnie LGBT i młodzież heteroseksualną powstały oryginalnie w latach 80 ub. wieku w Massachusetts, ale główny ich rozkwit przypadł na lata 90. w Kalifornii. Ich statutowym celem jest zwalczanie homofobii w systemach edukacyjnych.

Edukatorzy Uniwersytetu Concordia w Montrealu w 2009 wydali cykl opracowań dla studentów i nauczycieli oferujący zasady i cele zakładania takich klubów i ich wpływ na zwiększanie poziomu tolerancji i pozytywny wpływ tych organizacji w zwalczaniu dyskryminacji w środowiskach szkolnych.

Typowym przykładem działalności takich klubów była współorganizacja wespół z kuratorium Konferencji Antyhomofobicznej w szkolnym okręgu Vancouver w marcu 2010. Jej celem było udostępnienie uczniom szkół średnich metod i sposobów zwalczania homofobii w szkole.

Zakładanie klubów przez uczniów o odmiennych preferencjach seksualnych tworzy wiele kontrowersji zarówno etycznych jak i prawnych. Kiedy w 2008 administracja jednej ze szkół średnich na Florydzie odmówiła zgody na założenie klubu, Amerykański Związek Wolności Obywatelskich zaskarżył ją do sądu, który określił stanowisko szkoły jako nie zgodne z prawem i nakazał rejestrację klubu. W 2006 administracja Uniwersytetu Tuoro w Kalifornii zagroziła tamtejszemu Gay-Straight Alliance odebraniem wszelkich funduszy uniwersyteckich oraz zabroniła grupie spotykania się na terenach uczelni. Jako powód podano niezgodność misji klubu i prawa żydowskiego (uniwersytet jest fundowany przez grupy żydowskie). Po 4-dniowych protestach oraz interpelacji rady miejskiej Tuoro, rektor uniwersytetu oświadczył, że decyzja administracji nie była i nie będzie wprowadzona w życie.

W 2012 w rząd prowincji Ontario w ramach Ustawy 13 wprowadził nakaz dla wszystkich szkół podstawowych i średnich umożliwiania i pomocy w zakładaniu klubów typu Gay-Straight. Motywował to jako reakcję rządu na wzrost tragicznych przypadków samobójstw dzieci i młodzieży – ofiar homofobii i innych form dyskryminacji. Ustawa ta obowiązuje wszystkie szkoły, w tym i te z osobnego systemu szkół katolickich.