Finał 43 Konkursu Recytatorskiego Fundacji im. W. Reymonta

Polacy w Kanadzie Series czer 11, 2013 at 1:21 pm

Emocje, uczucia i obrazy malowane poezją

Po raz 43, dzieci i młodzież z Kanady, wzięły udział w Konkursie Recytatorskim  im. Marii i Czesława Sadowskich, organizowanym co roku przez istniejącą od 1970 roku, Fundację im. W. Reymonta. Finał tegorocznego Konkursu odbył się 26 maja, w „Domu Polskim” Polskich Weteranów, Placówka 315, w Hamilton.

Tradycyjnie już, jak co roku, Finał Konkursu rozpoczęto mszą świętą w kościele św. Stanisława Kostki, podczas której, Chór Dziecięcy „Stokrotki” wyśpiewał modlitwy o jedność, pokój i wiarę.  Przepiękna pieśń „Abyśmy byli jedno”, której słowa napisał Ks. Biskup Józef Zawitkowski, a melodię skomponwał Księdz Wiesław Kądziela, wycisnęła niejedną łzę słuchających tej pieśni, nawiązującej do jedności, dzielenia się chlebem i niebem,  braterstwa,  zakończenia kłótni i rozłamów, do zmiany oblicza naszej ziemi, rodziny i społeczności.

Laureatki VIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego pt. "Mówimy Reymontem" w obecności architekta Stanislawa Szaflarskiego, prezesa RCL, Pl. 315 Hamilton  - Adama Biesiadeckiego oraz Jerzego Baryckiego, byłego prezesa ZG. KPK.

Laureatki VIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego pt. “Mówimy Reymontem” w obecności architekta Stanislawa Szaflarskiego, prezesa RCL, Pl. 315 Hamilton – Adama Biesiadeckiego oraz Jerzego Baryckiego, byłego prezesa ZG. KPK.

Konkurs Recytatorski Fundacji im. W. Reymonta, od 2007 roku, obejmuje całą Kanadę i składa się z kilku etapów. Pierwszym etapem było przesłuchanie recytatorów przez komisje w szkołach polonijnych. Wyłonieni w ten sposób laureaci  eliminacji szkolnych, a także dzieci i młodzież, które indywidualnie zgłosiły swoje uczestnictwo w Konkursie, nadelsłali do Fundacji im. W. Reymonta nagrania swoich recytacji na dyskach DVD. W tym roku napłynęło  220 zgłoszeń z Ontario, Alberty i Quebec. W drugim etapie Konkursu, Komisja powołana przez Komitet Konkursu Recytatorskiego, w ososbach; Eugeniusz Boryszko z Burlington, Andrzej Kawka z Mississauga oraz Lucyna Nistresta z Burlington, wyłoniła 38 finalistów, którzy przystąpili do trzeciego etapu, czyli do Finału Konkursu i wzięli udział w Koncercie Galowym Laureatów, recytując przed komisją sędziowską i walcząc o miejsca medalowe i główną nagrodę – wyjazd do Polski.

Komitet Konkursu Recytatorskiego

Komitet Konkursu Recytatorskiego

Po raz ósmy, do Kanady przybyła młodzież z Polski, zwyciezcy Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego pt. „Mówimy Reymontem”. Towarzyszyli im nauczyciele: pani Diana Ligęza i pan Michał Gołąbek, którzy to także zasiadali w jurzy konkursu wspólnie z Romanem Baranieckim z London, Jerzym Baryckim z Windsor, Aleksandrem Chodakiem z Ottawy, Stanisławem Chylewskim z Montrealu i  Katarzyną Grandwilewską z Hamilton. Jurorów, przybyłych z Polski, zaskoczyła wspaniała znajomość języka polskiego oraz biegłość posługiwania się nim przez dzieci, które urodziły się, lub od dzieciństwa mieszkają w Kanadzie.

Jury Konkursu

Jury Konkursu

Koncert Galowy Laureatów rozpoczął prezes Fundacji im. W. Reymonta, pan Kazimierz Chrapka, witając komisję sędziowską, uczestników konkursu, kuratorów Fundacji oraz przedstawicieli organizacji polonijnych.  Przekazał serdeczne życzenia od prezesa zaprzyjaźnionej Fundacji im. Władysława Stanisława Reymonta z Polski, pani Danuty Łaski oraz byłego prezesa i wójta Lipiec Reymontowskich, pana Jerzego Kabata.

Kilka powitalnych słów powiedział do zgromadzonych gospodarz Domu Polskiego w Hamilton, prezes RCL, Placówka 315, pan Adam Biesiadecki. W części artystycznej wystąpił hamiltoński Chór Dziecięcy „Stokrotki” oraz laureaci VIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego pt. „Mówimy Reymontem” z Polski; Natalia Wawryn z Trzebnic i Karolina Tomanik z Brzezin. Swoją piękną recytacją w Polsce wygrali bezpłatny, tygoniowy pobyt w Kanadzie, wypełniony zwiedzaniem okolicznych atrakcji oraz udziałem w imprezach polonijnych.

Zdobywcy miejsc medalowych w towarzystwie jurorów z Polski

Zdobywcy miejsc medalowych w towarzystwie jurorów z Polski

Pierwszy Konkurs Recytatorski, Fundacji im. W. Reymonta, zorganizowany został przez panią  ś.p. Michalinę Wolnik w 1970 roku i do tej pory to „święto mowy ojczystej” kontynuowane jest z wielkim pietyzmem przez Kuratorów Fundacji.

Celem tak cennego wydarzenia kulturalnego było i  jest promowanie piękna literatury i kultury polskiej, języka polskiego za granicą, pokochanie polskich korzeni oraz rozwój intelektualny młodych Polaków w oparciu o polskie dziedzictwo kulturalne.

Tegoroczne motto konkursu to fragment wiersza Adama Asnyka, „Do młodych” – …”Nie depczcie przeszłości ołtarzy choć macie sami doskonalsze wznieść”. Bardzo wymowny i na czasie wiersz skierowany do młodego pokolenia, na którego barkach spoczywa misja rozprzestrzeniania nowych ideii, dążenia do rozszerzania wiedzy, poglądów i horyzontów patriotycznych. Pokolenie to także ma obowiązek do pielęgnowania historii, wartości stworzonych w przeszłości, szukania prawdy, nowych i nieodkrytych dróg oraz okazywania szacunku przodkom, nienegowanie przeszłości, lecz wyciąganie z niej wniosków.

Literatura polska jest wspaniałym narzędziem dla młodych Polaków żyjących poza granicami Polski, do odzwierciedlenia swoich emocji, tęskonoty, miłości do dalekiej ojczyzny, do poznania, jakże często, bolesnej historii, obyczyjów, czy też nawet samego wyglądu Polski. Podczas słuchania recytowanych wierszy i prozy, łatwo było przenieść się do tych łąk zielonych, iść polną drogą pośród błękitnych habrów, brzemiennych kłosów zbóż, mijając przydrożną kapliczkę, szerokie miedze, skiby, zatrzymać wzrok na wysokim żurawiu przy studni i wsłuchać się szelest wysokich topoli widniejących na tle szmaragdowego nieba i westchnąć głęboko wciągając w siebie dym z  palących się w dali ognisk.

Trzeci etap konkursu, Finał, to przesłuchanie wszystkich przybyłych na tegoroczny konkurs uczestników przez komisję sędziowską, która to drogą punktacji, wyłoniła zwycięzców ze wszystkich grup wiekowych:

Medalowe miejsca z poszczególnych grup wiekowych: 

Grupa I (6-7 lat)

1. Dziewierz, Michael       -            Hamilton

1. Kolbuc, Isabella            -            St. Catharines

2. Serra, Amelia                -            Mississauga

3. Szewczyk, Bartek          -            Hamilton

Grupa II (8-9 lat)

1. Szewczyk, Martyna            -            Hamilton

2. Wróblewski, Amelia           -            St. Catharines

3. Wołowiec, Julia                  -            Montreal

Grupa III (10-11 lat)

1. Łuksza, Monika                  -            Montreal

2. Ludera, Patryk                    -            Montreal

3. Serra, Adriana                    -            Mississauga

Grupa IV (12-13 lat)

1. Ossowski, Oscar                 -            Toronto

2. Włodarczyk, Lubomił         -            Montreal

3. Jach, Karolina                    -            Kitchener

Grupa V (14-15 lat)

1. Łuksza, Patryk                    -            Montreal

2. Sagan, Isabela                    -            Oshawa

3. Sikorski, Daniel                    -            Montreal

Grupa VI (16-19 lat)

1. Górska, Joanna                   -            London

2. Ludera, Agata                      -            Montreal

3. Gadomski, Paulina             -            Mississauga

Wyłonienie miejsc medalowych to nie koniec wzmagań. Jedynie Isabela Sagan z Oshawy, zdobywczyni złotego medalu w swojej grupie po raz trzci, automatycznie zakwalifikowała się na wyjazd do Polski we wrześniu tego roku i reprezentowanie tam Polonii kanadyjskiej.

Ostatni etap Konkursu to Koncert Galowy Laureatów.  Walka o główną wygraną tegorocznego konkursu trwała nadal, była zacięta i resultat był zaskakujący. Zwycięzcy miejsc medalowych recytowali ponownie przed komisją sędziowską. Posiadacze medali, z grupy IV, V i VI recytowali tym razem inny utwór niż podczas Fimału Konkursu.  Cóż to była za uczta duchowa słuchać tej przepięknej mowy polskiej, pełnej tęsknoty, miłości, zadumy. Ktoś kiedyś określił poezję jako taniec bez kroków, śpiew bez muzyki, dramat, w którym aktorami są słowa, obraz żyjący tylko w wyobraźni. Wysoki poziom recytacji przez utalentowaną młodzież, pozwolił słyszeć jęk, westchnienia i rozpacz, płacz przechodzący w ryk, serca rozkołysane, chorągwi krzyk, szum morza, spadające z serc łzy i skrzypce jęczące….

Po podliczeniu punktacji indywidualnej, Joanna Górska z London, wygrała nagrodę główną, czyli wyjazd do Polski. Tak wydawało by się powinien zakończyć się tegoroczny konkurs, ale fakt iż Patrzyk Łuksza z Montrealu miał tylko o pół punktu mniej od Jaoanny Górskiej, postawił komisję sędziowską przed dylematem ogłoszenia drugiego zwycięzcy. Decyzaja została podjęta i Patryk, wraz z Joanną i Isabelą, reprezentować będą kanadyjską młodzież polskiego pochodzenia w Posce na IX Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim pt. „Mówimy Reymontem”, którey odbędzie się 28 września br. w Solcu.

Joanna Gorska - Zwycieżczyni Konkursu

Joanna Gorska – Zwycieżczyni Konkursu

Końcowa faza tego emocjonalnego dnia to wręczenie medali, nagród i dyplomów. Nagrodzono zwycięzców, szkoły, których dzieci brały udział w konkursie, nauczycieli, którzy przygotowywali swoich uczniów do konkursu oraz wolontariuszy którzy pomagali w trakcie przesłuchań konkursowych i w trakcie koncertu laureatów. Krótkie, podsumowujące słowa skierowali do organizatorów i uczestników konkursu jurorzy: pan Michał Gołąbek z Polski zafascynowany był poziomem recytacji i znajomości języka polskiego przez dzieci i młodzież mieszkającą w Kanadzie, pan Jerzy Barycki, mentor i promotor inicjatyw młodzieżowych, podkreślił jak ważne dla egzystencji Polonii jest nasze młode pokolenie, a pan Stanisław Chylewski,organizator konkursu recytatorskiego w Montrealu i juror konkursu polonijnego  „Być Polakiem” w Polsce,  wyraził głębokie słowa uznania dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursie..

Szczególne podziękowania, prezes Fundacji im. W. Reymonta, pan Kazimierz Chrapka przekazał dzieciom i młodzieży za ich czas poświęcony na naukę wierszy i prozy, za odwagę, za serca bijące dla Polski. Z dumą pogratulował wszystkim biorącym udział w każdej fazie konkursu, podkreślając wysoki poziom recytacji konkursowych. Całą Polonię kanadyjską określił  jako zwycięzcę, za tak utalentowane dzieci i młodzież szkolną. Nauczycielom, rodzicom i dziadkom dziękował za ich pracę w przygotowywaniu dzieci do konkursu, za stworzenie im warunków do głębszego poznania literatury polskiej i kultury polskiej oraz wpajanie w nie miłości do dalekiej, drugiej ojczyzny – Polski. Serdeczne podziękowania wyraził paniom: Monice Karpińskiej, Marzannie Biernat, Aleksandrze Florek, Ewie Pachowicz, Lidii Buźny, Danucie Ayman-Zielińskiej i pozostałym kuratorom Fundacji  za ich pracę organizacyjną w przygotowaniu konkursu oraz wszystkim którzy nieustannie przyczyniają się do popularyzowania konkursu na całą Kanadę.

Ucztę dla ciała przygotował „Dom  Polski” w formie pysznego obiadu, kawy i ciasta.W ten sam dzień, w Polsce obchodzony był „Dzień Matki”, ale i podczas Konkursu Recytatorskiego, dzieci i organizatorzy nie zapomnieli o tym święcie. Życzenia oraz symboliczne róże zostały wręczone kochanym mamom. Wspaniały dzień, wyśmienita organizacja, gratulacje dla zwycięzców, jednak trzeba stwierdzić, że złote medale należą się wszystkim uczestnikom 43 Konkursu Recytatorskiego, Fundacji im. W. Reymonta.

“Tylko ona cię zbawi, przeklęta i jedyna –

i na gwiazdy wyprawi rytm święty, mowa inna – poezja”

K. I. Gałczyński

Danuta Niton

Hamilton

Zdjęcia: Basia Karpińska

 

 

2559 -

2792 – Jury Konkursu

2800 – Komitet Konkursu Recytatorskiego

2845 – Zdobywcy miejsc medalowych w towarzystwie jurorów z Polski

2861 – Joanna Gorska – Zwycieżczyni Konkursu