Wielkie Święto Pieśni Polskiej

Polacy w Kanadzie Series czer 19, 2013 at 10:31 am

XIII Festiwal Chórów Polonijnych w Ontario

Pod Patronatem Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręg Toronto oraz z inicjatywy Funduszu Dziedzictwa Polek w Kanadzie, w niedzielę 9 czerwca 2013 roku o godz. 15:00 odbył się kolejny XIII Festiwal Chórów Polonijnych z Ontario.

Dyryguje Kinga Nytko

Dyryguje Kinga Nytko

Niezmordowana Prezes DPWK pani Jadwiga Sztrumf skorzystała z gościnności ks. proboszcza Adama Filasa i zorganizowała XIII Festiwal w przepięknym nowym kościele Parafii Św. Eugeniusza de Mazenod, Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej, ktόrą prowadzą Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej, na 1252 Steeles Ave. W., Brampton, Ontario, L6Y 0A9, webste www.demazenod.org

Po powitaniu uczestnikόw oraz gości przez Panią Prezes Sztrumf, słowo wiażące wygłosił o. Paweł Ratajczak z Radia KSM AM530, ktόry oznajmił rόwnoczesnie że niebawem wyjeżdża na studia doktoranckie do Rzymu.

Następnie po uroczystym wprowadzeniu pocztu sztandarowego Funduszu Dziedzictwa Polek w Kanadzie odśpiewano wspόlnie hymny narodowe Kanady i Polski pod dyrekcja Krzysztofa Jędrysika. W części artystycznej usłyszeliśmy 7 chόrόw i zespołόw polonijnych z Ontario, wykonujacych od 2 do 4 utworόw chόralnych każdy, w następujacej kolejności:

brampton_festival_2013_06_09_poczet_sztandarowy- Chόr “Quo Vadis” wraz ze swoim zespołem kameralnym z Parafii Brampton, pod dyrekcją pana Krzysztofa Jędrysika, wspomagany przez znaną solistkę-sopran, panią Kingę Mitrowską, oraz sopran Anię Leszońska ze Scarborough, znaną nam rownież z MaVo Academy.

- Młodzieżowy zespόł wokalny “Getsemani” z Parafii Św. Teresy w Etobicoke, pod dyrekcją pani Katarzyny Brun-Pankowskiej.

- Dziecięcy zespόł wokalny “Nazaretańskie Nutki” wraz z zespołem instrumentalnym Mariusza Walfisza, z Parafii Matki Boskiej Krόlowej Polski w Scarborough, pod dyrekcją pani Danuty Dworaczek.

- Dziecięcy zespόł wokalny “Jubileusz 2000″ z Parafii M.M. Kolbe w Mississauga, pod dyrekcją pana Włodzimierza Kochanowskiego.

- Dziecięcy zespόł wokalny “Oaza” z Parafii Św. Teresy w Etobicoke, pod dyrekcją pani Katarzyny Brun-Pankowskiej.

- Chόr “Gloria Dei” z Parafii Matki Boskiej Krόlowej Polski w Scarborough, pod dyrekcją pani Kingi Nytko.

Quo Vadis

Quo Vadis

W części oficjalnej pani dyrygent Kinga Nytko, ktόra jest rownież nauczycielką w szkole muzycznej oraz kompozytorką muzyki sakralnej, otrzymała Dyplom Uznania od Konsula Generalnego RP w Toronto pana Grzegorza Morawskiego za wybitne zasługi dla kultury polonijnej w Kanadzie.

Pod dyrekcją pani Kingi Nytko połączone chόry festiwalowe odśpiewaly “Gaude Mater Polonia” oraz “Rotę” Marii Konopnickiej.

Następnie uczestnikόw i gości pożegnala pani Prezes Jadwiga Sztrumf.

brampton_festival_2013_06_09_jubileusz_2000

Chór Jubileusz 2000

W czasie tego Festiwalu z inicjatywy Funduszu Dziedzictwa Polek w Kanadzie zebrano wolne datki na pomoc dzieciom niepełnosprawnym w Krakowie.

Festiwal odbył sie rόwnież dzięki bezinteresownej pomocy takich Sponsorów jak: Kazimierz Wódz Real Estate, Sweet Temptation Bakery, drukarnia Master Printing oraz pan Stanisław Pudło.

Zdjęcia dzięki uprzejmosci pani Łucji Stec oraz pana Krzysztofa Jędrysika.

Pani Prezes Sztrumpf podała również do wiadomości, że kolejny Festiwal Chórόw Polonijnych w Ontario odbędzie sie w niedzielę, 31 maja 2015 roku w Parafii M.M. Kolbego w Mississauga.

Wojciech Okulicz

Arts Polonia Toronto

brampton_festival_2013_06_09_jubileusz_2001