Raport: Jak zapobiegać dręczeniu dzieci w Internecie?

Kanada Series lip 21, 2013 at 2:30 am
17-letnia Rehtaeh Parsons długie miesiące była dręczona przez kolegów po tym, jak opublikowano jej intymne zdjęcia w internecie. W akcie rozpaczy popełniła samobójstwo

17-letnia Rehtaeh Parsons długie miesiące była dręczona przez kolegów po tym, jak opublikowano jej intymne zdjęcia w internecie. W akcie rozpaczy popełniła samobójstwo

Rehtaeh Parsons, siedemnastoletnia uczennica z Nowej Szkocji powiesiła się po tym, jak została zgwałcona przez czterech jej kolegów, a fotografie ofiary zostały opublikowane w internecie i rozpropagowane wśród uczniów szkoły do której uczęszczała.
Trzy dni późńiej mimo wysiłków lekarzy zmarła w szpitalu.
Po tym zdarzeniu władze zleciły sporządzenie raportu, który miałby na celu określenie kroków prawnych, które zapobiegłyby w przyszłości podobnym sytuacjom.
Raport został opublikowany wczoraj przez grupę kryminologów, psychologów i prawników. Stwierdzono w nim, że w kodeksie prawnym istnieje luka, która sprawia, że bardzo trudno zapobiegać podobnym przestępstwom.

Peter MacKay

Peter MacKay

“Potrzebne jest stworzenie takich przepisów prawa, które w sposób bezkompromisowy karałoby publikację intymnych zdjęć bez zgody osoby fotografowanej. Nowe prawo powinno obejmować zajęcie sprzętu użytego w przestępstwie, powinno też gwarantować ofiarom pełną rekompensatę kosztów wycofania ich zdjęć z Internetu.” – czytamy w raporcie.
Raport wskazuje również braki w narzędziach śledczych, jakimi dysponuje policja w celu zwalczania tego typu przestępstw.
“Policja nie dysponuje uprawnieniami, które pozwalałyby do wykrywania i walki z przestępstwami w obrębie nowych technologii. Procedury śledcze i prawo ich dotyczące zostały jedynie zmodernizowane, a nie dostosowane do wymogów i możliwości działań przestępców w Internecie.” – piszą autorzy raportu. – “Ściganie przestępstw popełnianych za pośrednictwem Internetu wymaga dowodów elektronicznych i nowoczesnych narzędzi dochodzeniowych.”
Nowo mianowany minister sprawiedliwośći Peter MacKay będzie badał jak najlepiej wdrożyć zalecenia zawarte w raporcie.
“Zrobię wszystko, by wprowadzić zmiany w prawie, które pomogą zwiększyć bezpieczeństwo naszych dzieci i ich ochronę przed niegodnym wykorzystaniem ich w internetowej sieci.” – napisał w oświadczeniu minister MacKay.