Największy odsetek ludzi z dyplomem!

Historia Kanady Kanada Series sier 22, 2013 at 12:09 am

zz edukacjaKanada ma nawyższy na świecie wskaźnik obywateli z wyższym wykształceniem.

Mówi o tym najnowszy raport Organizacji Współpracy Gospodarczej z siedzibą we Francji: “Education at a Glance 2013″.

Procent mieszkańców z wyższym wykształceniem wzrósł z 40 do 52% w ciągu zaledwie dwóch ostatnich lat.

Drugie miejsce w tym zestawieniu zajmuje Izrael i Japonia (46%), a trzecie Stany Zjednoczone – 42%.

Badano populację osób w granicach wiekowych 25-64 lata, biorąc pod uwagę ilość osób z dyplomem college’u lub uniwersytetu.

W Kanadzie, w dużej mierze dzięki wyształconym imigrantom – ten wskaźnik wynosi 52%, najwięcej na świecie. Prawdopodobnie jeszcze wyżej znalazłaby się Rosja, gdby nie fakt, że nie jest ona krajem członkowskim OECD czyli organizacji przeprowadzającej badania.

Lista krajów z najbardziej wyedukowanymi obywatelami:

1. Canada: 52%

2. Izrael, Japonia: 46%

3. USA: 42%

4. Korea: 40%

5. Finlandia, Nowa Zelandia, Wielka Brytania: 39%

6. Australia, Irlandia, Norwegia: 38%

7. Estonia, Luksembourg: 37%

8. Belgia, Szwecja, Szwajcaria: 35%

9. Islandia, Dania: 34%

10. Holandia, Hiszpania: 32%

32% to średnia całego rankingu.