Surowsze kary za przestępstwa dla pedofili

Kanada Series Top News sier 30, 2013 at 3:18 am

HarperPremier Stephen Harper zapowiedział zaostrzenie prawa w stosunku do osób, które dopuszczają się przestępstw seksualnych wobec dzieci.
- Wprowadzamy nowe zasady, bo liczy się każda ofiara, bo każde skrzywdzone dziecko ma znaczenie – stwierdził Harper – Naszym celem jest Kanada, kraj, w którym nasze dzieci są bezpieczne przez cały czas i wszędzie.
Proponowane przepisy przewidują karanie sprawców, którzy dopuścili się przestępstw wobec wielu dzieci za każde dziecko z osobna. Chodzi o to, by przestępca był karany za swoje czyny o wiele surowiej, gdy popełnił je wielokrotnie.

Pedofil Gordon Stuckless wyszedł na wolność po niepsełna dwóch latach więzienia

Pedofil Gordon Stuckless wyszedł na wolność po niepsełna dwóch latach więzienia

- Aby chronić nasze dzieci, musimy stworzyć system sprawiedliwości, który będzie bardziej czuły wobec ofiar i ich rodzin, a surowy dla osób, które dokonują przestępstw – mówi premier.
Rząd premiera Harpera w proponowanej nowej ustawie chce podwyższyć obowiązkową karę minimalną za przestępstwo seksualne wobec dzieci jak i maksymalny wymiar kary.

Rząd chce również wprowadzić przepis, który nakaże obowiązek przesłuchania przed sądem małżonków osób, które przechowują, handlują lub produkują pornografię dziecięcą.
Harper stwierdził, że dotychczasowy system wymiaru sprawiedliwości wobec przestępców – pedofili był “nie równoważył popełnionej winy i kary”.

Martin Kruze, jedna z ofiar Stuckwell'a. po ogłoszeniu łagodnego wyroku na pedofila popełnił samobójstwo.

Martin Kruze, jedna z ofiar Stuckwell’a. po ogłoszeniu łagodnego wyroku na pedofila popełnił samobójstwo.

Dla uzasadnienia swojego stwierdzenia posłużył się głośnym przypadkiem znanego pedofila Grodon’a Stuckless’a.
Stuckless był pracownikiem technicznym kanadyjskiej drużyny hokejowej The Toronto Maple Leafs. Korzystając ze swojej pozycji i dostępu do gwiazd kanadyjskiego hokeja pozyskiwał przyjaźń i zaufanie młodych adeptów tego sportu i wykorzystywał ją do swoich pedofilskich celów. W sumie zmusił do czynności seksualnych 24 chłopców w latach 1969 – 1988, w czasie gdy był zatrudniony przez torontoński klub.
Za swoje czyny został skazany tylko na dwa lata więzienia w 1997 roku, podczas gdy jedna z ofiar gwałtów, pod wpływem doznanych przeżyć popełniła samobójstwo.
Zdaniem premiera Harpera ten wyrok był przejawem skrajnej niesprawiedliwości, choć wydany został w całkowietej zgodzie z obowiązującym prawem.
- Ten rozdźwięk między łagodnością wyroku, a miarą czynów, jekich się dopuścił Stuckless świadczy o tym, że istnieją luki w naszym systemie sprawiedliwości – stwierdził Harper – Wyżej stawiał on interes oskarżonego niż ofiary.
Warto może dodać, że już po wyjściu pedofila z więzienia (Stuckless wyszedł po odbyciu 2/3 kary za dobre sprawowanie) okazało się, że ma na sumieniu gwałty na kolejnych stu ofiarach, których dopuścił się wcześniej. Odpowie za nie przed sądem.
Być może będzie już sądzony według nowego prawa – jeżeli zostanie ono uchwalone przez Parlament.