Orlen Upstream kupuje kanadyjski TriOil

Polacy w Kanadzie Series wrze 16, 2013 at 1:03 pm

zz orlen3Płocki koncern Orlen Upstream podpisał umowę ws. przejęcia kanadyjskiej spółki TriOil Resources Ltd, zajmującej się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej i gazu. Łączna wartość transakcji to ok. 735,7 mln zł. Jej zamknięcie może nastąpić do końca listopada br.

Na podstawie umowy Orlen Upstream International B.V., spółka zależna Orlen Upstream, kupi wszystkie wyemitowane akcje zwykłe serii A TriOil, stanowiące 100 proc. jej kapitału zakładowego.

Akcjonariusze TriOil otrzymają 2,85 dol w gotówce za każdą posiadaną akcję zwykłą.

PKN Orlen zaznaczył w komunikacie, że oferta przejęcia została zaakceptowana przez Radę Dyrektorów spółki TriOil i będzie rozpatrywana przez jej akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu w listopadzie.

- Planowana transakcja jest zgodna ze strategią PKN Orlen i przyspiesza rozwój segmentu poszukiwań i wydobycia węglowodorów. Zawarcie umowy to pierwszy krok w kierunku zakupu kanadyjskiej spółki. Do finalizacji transakcji niezbędne jest uzyskanie zgody akcjonariuszy TriOil, którzy podejmą decyzję na Walnym Zgromadzeniu planowanym w listopadzie – wyjaśnił płocki koncern.

PKN Orlen podał, że wcześniej przy wsparciu doradców przeprowadzono szczegółowe analizy due diligence aktywów oraz sytuacji finansowej, podatkowej, prawnej, technicznej i oceny środowiskowej TriOil.

- Spółka TriOil jest optymalnym celem akwizycyjnym. W przypadku jej nabycia uzyskujemy dostęp do produkujących złóż i jednocześnie dywersyfikujemy geograficznie portfel naszych aktywów. Transakcja zapewni nam również transfer know how z rozwiniętego i zaawansowanego technologicznie rynku kanadyjskiego – powiedział prezes spółki Jacek Krawiec.

Podkreślił, że PKN Orlen nadal pozostanie silnie zaangażowany w poszukiwanie gazu łupkowego w Polsce. – Właśnie zakończyliśmy ósmy odwiert i przygotowujemy się do kolejnego zabiegu szczelinowania hydraulicznego, tym razem w Berejowie na Lubelszczyźnie.