Palacze stracą kolejne przyczółki

Historia Kanady Lokalnie Series wrze 24, 2013 at 8:22 pm

zz smokingToronto Public Health wystosowało kolejną propozycję zaostrzenia rygorów wobec palaczy tytoniu w mieście.

Propozycja zmiany przepisów, którą Rada Miejska rozpatrzy jeszcze w tym roku, obejmuje całkowity zakaz palenia na publicznych placach i skwerach miejskich, na plażach, na restauracyjnych patiach i na terenach pod gołym niebem należacych do szpitali. W sumie palenie tytoniu na terenie miasta ograniczone zostałoby właściwie wyłącznie do chodników miejskich.

Autorem tego pomysłu jest główny lekarz miasta, dr. David McKeown, który niedawno zasłynął próbą (nieudaną, na szczęści) zmniejszenia limitu dozwolonej prędkości o 10 kilometrów na wszystkich ulicach w dzielnicach mieszkalnych w Toronto.