Mowa tronowa i nowe obietnice rządu

Kanada Series Top News paźd 17, 2013 at 12:00 pm

zz parlamentRząd konserwatywny wygłosił mowę tronową ustami generalnego gubernatora Davida Johnstona, w której z grubsza zawierają się pomysły na rządzenie krajem zanim dojdzie do wyborów powszechnych w październiku 2015 roku.

Rzad zapowiedział wprowadzenie legislacji wymagającej zbalansowania budżetów w przypadku nie kryzysowej sytuacji gospodarczej kraju i zastosowanie “konkretnych terminów” uzyskania balansu po zakończeniu kryzysu.

W orędziu tym zawarły się m.in. obietnice:

- zmniejszenia zatrudnienia w sektorze budżetowym,

- wprowadzenia nowego, surowszego prawa w przypadku nękania w sieci (cyberbullying law),

- zniesienia barier w przewozie alkoholu pomiędzy prowincjami, jeśli służyć ma on do prywatnej konsumpcji,

- wprowadzenia kar dożywocia dla szczególnie agresywnych kryminalistów,

- ograniczenie kosztów telefonicznego roamingu,

- zniesienia obowiązkowych pakietów programowych dla odbiorców telewizji kablowej i satelitarnej i umożliwienie im oglądania konkretnych programów według własnego uznania.

Mowa tronowa przyniosła także zapowiedź rychłego podpisania umowy o wymianie handlowej z Unią Europejską, co ma przyczynić się do stworzynia w Kanadzie 80 tys. nowych miejsc pracy W tej sprawie premier Harper udał się w podróż do Brukseli na spotkanie w Komisji Europejskiej.