Rekordowe ceny ziemi na wsi

Kanada Series paźd 20, 2013 at 8:04 pm

zz farmaCeny ziemi rolnej i użytkowej w Ontario wzrosły do rekordowego poziomu – wcześniej nie notowanego – stwierdza najnowszy raport firmy RE/MAX. Raport opiera się na analizie trendów w 17 różnych miejscach w całej Kanadzie. Przy niskim oprocentowaniu kredytów wzrósł apetyt na ziemię i zakup farm.

Największy wzrost cen odnotowano w Saskatchewan i Albercie. Natomiast w Ontario najbardziej zdrożały grunty w trzech regionach:

- London  – St. Thomas – Middlesex, gdzie średnio ziemia kosztuje ponad 10,000 za akr,

-  Windsor i Essex County, gdzie ten sam akr ziemi kosztuje od 6,500 do 11,000.

- Kitchener/Waterloo – 15,000-18,000 za akr.

We wschodnim Ontario ziemia farmerska jest generalnie tańsza:

- Renfrew/Cobden – 3,000-5,000.

- Ottawa i West Carleton – 4,000-5,000,

- North Gower, Winchester, St. Isidore, Casselman i Maxville – 8,000 – $12,000.

Co ciekawe, okazuje się, że ziemia nie zagospodarowana jest bardziej poszukiana niż grunty rolne, chyba że te drugie są regularnie użytkowane i zmeliorowane. Głównym nabywcą gruntów rolnych jest zamożny kanadyjski farmer, który powieksza swój stan posiadania. Znacznie mniej zakupów czynią drobni rolnicy i emigranci, którzy szukają szczęścia na roli. Dla nich istnieją stymulujące programy finansowe z Farm Credit Canada.

Ze statystyk wynika, że połowa transakcji sprzedaży ziemii farmerskiej to umowy prywatne, zazwyczaj pomiędzy sąsiadami. Jeśli ten „globalizacyjny“ trend się utrzyma, kanadyjskich farm będzie w przyszłości coraz mniej, ale będą coraz większe.

Inny trend to nabywanie farm dla celów rekreacyjnych: nabywca nie zamierza uprawiać ziemi ale pragnie mieszkać na niej ze względu na uroki wsi i wyjątkowo niskie podatki od nieruchomości.